Polska UKD Online - Biblioteka Narodowa

POLSKA UKD ONLINE

W styczniu 2020 zostanie udostępniona baza „Polska UKD Online" (wersja wzorcowa zawierająca pełny wykaz symboli UKD) na licencji Konsorcjum UKD PL2019/02: http://pl.udc-hub.com/pl/login.php

Baza będzie dostępna dla użytkowników w Polsce nieodpłatnie po uzyskaniu loginu dostępu.

Baza w języku angielskim została przygotowana przez Konsorcjum UKD. Nad wersją polską czuwa Pracownia UKD BN. Tłumaczenia na język polski dokonano we współpracy z pracownikami bibliotek akademickich i naukowych.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym.   

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

Miejsce: 

Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, sala 200

Termin:

14 stycznia 2020

Program:

  • 11.00-12.00 –  Baza Polska UKD Online – interfejs.
  • 12.00-12.30 –  Przerwa kawowa.
  • 12.30-13.30 –  Baza Polska UKD Online – tłumaczenie i redakcja.

UWAGA: Zakończylismy przyjmowanie zgłoszeń na spotkanie informacyjne.