Kontrola mikrobiologiczna zbiorów bibliotecznych i archiwalnych - Biblioteka Narodowa

EN

Kontrola mikrobiologiczna zbiorów bibliotecznych i archiwalnych

Biblioteka Narodowa zaprasza na jednodniowe szkolenie „Kontrola mikrobiologiczna zbiorów bibliotecznych i archiwalnych”

Oferta skierowana jest do bibliotekarzy oraz do pracowników innych instytucji (muzeów, archiwów), którzy chcą poznać i doskonalić umiejętności związane z ochroną zbiorów.

Szkolenie będzie prowadzone przez pracowników Instytutu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej:

Program zajęć

  • Bogdan Filip Zerek – Czynniki mikrobiologiczne w konserwacji i ochronie zbiorów. Wprowadzenie do mikrobiologii i mikologii. Ocena stanu zachowania obiektów i kolekcji pod kątem mikrobiologicznym. Typowanie miejsc pobrania prób mikrobiologicznych.

Przerwa

  • Bogdan Filip Zerek – Sterylność, sterylizacja – wprowadzenie. Dezynfekcja jako działanie konserwatorskie. Metody i ograniczenia dezynfekcji. Podstawy toksykologii. Liofilizacja jako działanie konserwatorskie w obliczu katastrofy. Wprowadzanie nowych obiektów do magazynów.

Przerwa (przejście do budynku laboratorium)

  • Jakub Piechal - Zasady sterylnej pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Pobieranie prób mikrobiologicznych kontaktowych: odcisk, wymazówka, test ATP/AMP. Pobieranie prób mikrobiologicznych impakcyjnych z powietrza. Interpretacja wyników.

Przerwa

  • Mariusz Wilczak - Systemy liofilizacji i dezynfekcji BN. Komora przewietrzająca. Przekazywanie zbiorów do dezynfekcji – regulamin, zasady, praktyka.

Przerwa (przejście do Sali 1141A)

  • Bogdan Filip Zerek - Podsumowanie – kontrola mikrobiologiczna jako proces konserwatorski i profilaktyka.

Metody pracy

  • wykład
  • prezentacja
  • warsztaty.

Czas trwania: 8 godz.

Cena szkolenia: 190 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, serwis kawowy oraz obiad.

Serdecznie zapraszamy!

Jak się zapisać

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia. Terminy szkoleń ustalane są po wpłynięciu odpowiedniej liczby zgłoszeń. Po zebraniu grupy i ustaleniu terminu szkolenia zostaną przesłane do uczestników szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu szkolenia, dojazdu oraz opłat.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia