STERNIK - Biblioteka Narodowa

STERNIK

STERNIK (Słownik Terminologiczny z Zakresu Bibliografii i Katalogowania) jest narzędziem dostarczającym informacji z zakresu współczesnej terminologii bibliograficznej. Zawiera terminy w dwóch językach: polskim i angielskim oraz ich definicje pochodzące z literatury słownikowej i encyklopedycznej, literatury przedmiotu, dokumentacji instytucji bibliotekarskich i bibliograficznych; norm i standardów.

Nowe trendy w bibliografii przynoszą zmiany terminologiczne ujawniające się na łamach bogatej dokumentacji. Wiele terminów bibliograficznych staje się nieaktualnych, pojawiają się nowe, lub już istniejącym nadawane są nowe znaczenia. Problem często stanowi wybranie właściwych polskich odpowiedników dla terminów angielskich. W piśmiennictwie polskim odczuwalny jest brak aktualnych źródeł i wykazów słownictwa z zakresu bibliografii czy szerzej nauki o informacji.

Celem bazy STERNIK jest uzupełnienie luki w obszarze aktualnych źródeł terminologiczno-definicyjnych z zakresu bibliografii i katalogowania, dostarczenie materiału do dalszych analiz oraz stworzenie narzędzia przydatnego w codziennej pracy bibliograficznej.

Słownik jest tworzony przez pracowników Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej. Dostępny jest pod adresem: http://sternik.bn.org.pl


Baza jest sukcesywnie uzupełniana o nowe terminy. W przypadku uwag, pytań lub sugestii dotyczących zawartości lub funkcjonowania prosimy o kontakt z redaktorem: j.pacek@bn.org.pl