Format MARC 21 - Biblioteka Narodowa

FORMAT MARC 21

Format MARC 21 jest opracowywany, utrzymywany i corocznie (najczęściej w październiku) aktualizowany przez Network Development and MARC Standards Office w Bibliotece Kongresu.

Na stronie poświęconej formatowi MARC można znaleźć, między innymi, wersje formatu dla różnych typów rekordów zawierające wszystkie pola danego rekordu wraz z objaśnieniami i przykładami. Do wyboru jest wersja ze skróconymi opisami (Concise) oraz wersja z pełnymi opisami (Full).

Dodatkowo dostępna jest skrócona wersja formatu dla rekordu bibliograficznego (tzw. MARC Lite).

Dostęp do tych wersji jest bezpłatny.

Format MARC 21 w Polsce