Zespół rejestracji bibliograficznej - Biblioteka Narodowa

ZESPÓŁ REJESTRACJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Zespół ds. rejestracji bibliograficznej (Division of Bibliographic Control) skupia się na zadaniach związanych z tworzeniem, organizacją i wymianą danych bibliograficznych.

W jego skład wchodzą cztery sekcje:

Przy zespole ds. rejestracji bibliograficznej działają dodatkowo dwie grupy robocze, których działalność wynika z prac nad FRBR: