Sekcja bibliotek narodowych - Biblioteka Narodowa

SEKCJA BIBLIOTEK NARODOWYCH

Sekcja ds. bibliotek narodowych (National Libraries Section) wchodzi w skład Zespołu ds. bibliotek naukowych (Division of General Research Libraries)

Prace sekcji skupiają się na działaniach dotyczących bibliotek narodowych. Sekcja ściśle współpracuje z Konferencją Dyrektorów Bibliotek Narodowych (Conference of Directors of National Libraries - CDNL)

Wśród publikacji opracowanych przez tę sekcję na szczególną uwagę zasługuje raport przygotowany dla Komisji Stałej IFLA (Seul 2006): Performance Indicators for National Libraries. Dotyczy on wskaźników funkcjonalności dla bibliotek narodowych, których wyboru dokonano na podstawie projektu roboczego nowelizacji ISO 11620 Library performance indicators (projekt nie został jeszcze zatwierdzony), z uwzględnieniem doświadczeń bibliotek narodowych i regionalnych.