Archiwum aktualności - Biblioteka Narodowa

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

Kolejna publikacja IFLA

Dodano: 2011-07-15

W serii IFLA Series on Bibliographic Control ukazała książka pod tytułem: Subject Access; Preparing for the Future / Edited by Patrice Landry, Leda Bultrini, Edward T. O'Neill and Sandra K. Roe. - Berlin/Munich: De Gruyter Saur, 2011. ISBN 978-3-11-023443-5
Zamieszczono w niej materiały z konferencji towarzyszącej Kongresowi IFLA 2009, która odbyła się we Florencji w sierpniu 2009 roku pod hasłem Looking at the Past and Preparing for the Future.

 

Zapisy na konferencję Dublin Core 2011

Dodano: 2011-07-15

Na stronie Dublin Core Metadata Initiative umieszczono informację o rozpoczęciu rejestracji na coroczną konferencję, która w tym roku odbędzie się w Hadze (Holandia) w dniach 21-23 września.
Zamieszczono także wstępny program konferencji

 

Nowa publikacja IFLA

Dodano: 2011-06-16

W serii IFLA Series on Bibliographic Control ukazała się publikacja pod tytułem:
Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD) - A Conceptual Model /
Marcia Lei Zeng, Maja Žumer & Athena Salaba (Eds.). - Berlin-München, De Gruyter Saur, 2011. ISBN 978-3-11-025323-8.

Dokument opisuje wymagania, jakie powinny spełniać dane wzorcowe wykorzystywane w opisie rzeczowym dokumentów. Jest to trzecia publikacja, po FRBR i FRAD, przedstawiająca zmianę podejścia do rekordu bibliograficznego i danych wzorcowych.

 

Przegląd Polskich Norm z zakresu informacji i dokumentacji

2011-03-30 10:48:35

Zgodnie z procedurą Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Komitet Techniczny 242 ds. Informacji i Dokumentacji jest zobowiązany w terminie do 22 kwietnia br. podjąć decyzje odnośnie zachowania, nowelizacji lub wycofania dziewięciu norm wprowadzających normy ISO oraz pięciu norm własnych. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z wykazem norm objętych przeglądem i zgłaszanie opinii do sekretariatu KT 242.

Pobierz wykaz norm objętych przeglądem

 

Konferencja Dublin Core 2011 w Hadze

Dodano: 2011-02-23 19:06:40

Na stronie Dublin Core Metadata Initiative umieszczono informacje o corocznej konferencji „International Conference on Dublin Core and Metadata Applications".
Tegoroczne spotkanie zorganizowane będzie w Hadze (Holandia) w dniach 21-23 września pod hasłem: „Metadata Harmonization: Bridging Languages of Description".
Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w imprezie i zgłaszania chętnych do wystąpień.
Więcej informacji na stronie www

 

Materiały dotyczące RDA (Resource Description and Access)

Dodano: 2011-01-05

W dziale Katalogowanie zamieszczono informację o RDA (Resource Description and Access), nowych, angloamerykańskich zasadach katalogowania oraz materiały w języku polskim przybliżające założenia tego projektu.

 

Nowe normy ISO

Prezentacja dotycząca zmian w finansowaniu normalizacji bibliotecznej w Polsce

Dodano: 2010-12-15

W zakładce Normalizacja umieszczona została prezentacja autorstwa Wandy Klenczon, przewodniczącej Komitetu Technicznego 242 ds. Informacji i Dokumentacji oraz Grażyny Jaroszewicz - sekretarza tego Komitetu przedstawiona w Bibliotece Narodowej 2 grudnia 2010.
Omówione w niej zostały nowe zasady prowadzenia i finansowania działalności normalizacyjnej w Polsce na przykładzie standardów bibliotecznych i bibliograficznych oraz stan normalizacji bibliotecznej i plan działań KT 242.

 

Zebranie Instytutu Bibliograficznego

Dodano: 2010-11-09

Biblioteka Narodowa zaprasza wszystkich zainteresowanych na zebranie Instytutu Bibliograficznego BN, które odbędzie się w gmachu głównym Biblioteki Narodowej w Warszawie, przy al. Niepodległości 213 w piątek, 3 grudnia 2010 r. o godz. 11:00 w sali 200.

Grażyna Jaroszewicz, dr Marcin Roszkowski (Biblioteka Narodowa):
RDA (Resource Description and Access) - standard katalogowania dla XXI wieku?

 

Nowe narzędzie - Multilingual Dictionary of Cataloguing Terms and Concepts (MulDiCat)

Dodano: 2010-09-24

Na stronie Sekcji katalogowania IFLA umieszczono wstępną wersję projektu pod nazwą MulDiCat.
Ma to być wielojęzyczny słownik terminów i pojęć dotyczących katalogowania, zawierający również definicje.
Dane obecnie zamieszczone w tabeli MS Word mają być w przyszłości umieszczone w schemacie SKOS (Simple Knowledge Organization System).

Więcej informacji na stronie IFLA

 

Materiały z seminarium „RDA in Europe: make it happen!”

Dodano: 2010-09-17

8 sierpnia 2010 r. w Bibliotece Królewskiej w Kopenhadze odbyło się seminarium poświęcone RDA (Resource Description and Access). Zorganizowały je European RDA Interest Group (EURIG) i Joint Steering Committee for Development of RDA.

Zobacz materiały z seminarium dostępne na stronie EURIG

 

Nowy dokument IFLA

Dodano: 2010-07-30

Na stronie IFLA zamieszczony został dokument zatytułowany Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD). Final Report, który opisuje wymagania, jakie powinny spełniać dane wzorcowe używane w opisie rzeczowym.

Jest to wynik prac grupy roboczej Working Group on Functional Requirements for Subject Authority Records (FRSAR) działającej przy Sekcji ds. klasyfikacji i indeksowania IFLA (Classification and Indexing Section), której celem było opracowanie modelu funkcjonalności rekordów wzorcowych przedmiotowych.

 

Materiały z 76 Kongresu IFLA dostępne w Internecie

Dodano: 2010-07-30

Na stronie IFLA umieszczono program i teksty większości referatów ze Światowego Kongresu IFLA, który odbędzie się 10-15 sierpnia 2010 w Göteborgu (Szwecja) pod hasłem „Open access to knowledge - promoting sustainable progress”.

 

ISO 690:2010 Information and documentation -- Guidelines for bibliographic references and citations to information resources

Dodano: 2010-06-28

W dniu 16 czerwca ukazała się norma ISO 690:2010, która zastąpiła ISO 690-2:1997 oraz ISO 690:1987. Norma zawiera zalecenia dotyczące sporządzania przypisów bibliograficznych dotyczących wszystkich typów dokumentów - m. in. wydawnictw zwartych i ciągłych; artykułów i patentów; druków muzycznych; dokumentów kartograficznych, elektronicznych, dźwiękowych; dokumentów ikonograficznych, audiowizualnych oraz filmów.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie ISO

 

Nowe Polskie Normy: PN-ISO 2709:2010, PN-ISO 3297:2010

Dodano: 2010-06-08

W maju br. ukazały się: PN-ISO 2709:2010 Informacja i dokumentacja -- Format do wymiany informacji (zastąpiła PN-ISO 2709:1998) oraz PN-ISO 3297:2010 Informacja i dokumentacja -- Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych (ISSN) (zastąpiła PN-ISO 3297:2001).

 

Publikacja PKN-ISO/TR 15489-2:2010

Dodano: 2010-06-08

PKN opublikował raport techniczny PKN-ISO/TR 15489-2:2010 Informacja i dokumentacja -- Zarządzanie dokumentami -- Część 2: Wytyczne.
Część 1: Zasady ogólne ukazała się w 2006 r.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej PKN.

 

Projekt nowelizacji ISBD (Worldwide review of ISBD)

Dodano: 2010-05-28

Po ponad dwóch latach od publikacji wstępnego, skonsolidowanego wydania ISBD na stronie IFLA umieszczono projekt nowej wersji tego dokumentu.
Uwagi można zgłaszać do 11 lipca 2010 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie IFLA

 

Nowelizacja normy ISO 2146:2010

30 marca 2010 r. Komitet Techniczny 46 ISO (TC 46/SC 4 ISO) opublikował ISO 2146:2010 Information and documentation -- Registry services for libraries and related organizations. Zastąpiła ona ISO 2146:1988 Documentation -- Directories of libraries, archives, information and documentation centres, and their data bases.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ISO

 

Nowa Polska Norma: PN-ISO 14416:2009

Ukazała się PN-ISO 14416:2009 Informacja i dokumentacja - Wymagania dotyczące oprawy książek, czasopism, wydawnictw ciągłych i innych dokumentów papierowych przeznaczonych do użytku w archiwach i bibliotekach - Metody i materiały. Norma wprowadza ISO 14416:2003

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej PKN

 

Nowe dokumenty IFLA

Dodano: 2009-12-23 15:43:22

Na stronie IFLA umieszczono dwa dokumenty, będące wynikiem prac Grupy roboczej ds. ISBD (ISBD Review Group).

Dokument Full ISBD Examplesstanowi dodatek do wstępnej skonsolidowanej edycji International Standard Bibliographic Description (ISBD). Zawiera przykłady opisów różnych typów dokumentów w 16 językach.

Drugi dokument - Area 0: Content Form and Media Type Area - zawiera zmianę dokonaną w International Standard Bibliographic Description (ISBD).
Ta nowa strefa opisu bibliograficznego zastąpi General material designation (GMD) czyli Określenie typu dokumentu, występujące w strefie 1.

Area 0 zostanie włączona do skonsolidowanego ISBD w następnej wersji w 2010 roku.

 

Konferencja dotycząca zmian w formacie MARC

Dodano: 2009-12-23 15:41:36

W dniach 16-18 stycznia 2009 w Bostonie odbędzie się coroczna konferencja członków ALCTS/LITA/RUSA Machine-Readable Bibliographic Information Committee (MARBI), ciała działającego przy American Library Association (ALA),  odpowiedzialnego, między innymi, za rozwój formatu MARC.
Na stronie MARC Standards dostępne są dokumenty zawierające propozycje zmian w formacie oraz materiały, nad którymi będą dyskutować uczestnicy spotkania.

Nowa norma ISO 16245:2009 Information and documentation -- Boxes, file covers and other enclosures, made from cellulosic materials, for storage of paper and parchment documents

Dodano: 2009-12-15 14:52:11

24 listopada 2009 r. Komitet Techniczny 46 ISO opublikował normę Information and documentation — Boxes, file covers and other enclosures, made from cellulosic materials, for storage of paper and parchment documents.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ISO

ISO 15511:2009 Information and documentation - International standard identifier for libraries and related organizations (ISIL)

Dodano: 2009-10-22 15:18:41

29 października 2009 r. Technical Committee 46 / Subcommittee 9 Identification and description ISO opublikował znowelizowaną normę ISO 15511:2009 Information and documentation — International standard identifier for libraries and related organizations (ISIL).
Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ISO

Nowe wydawnictwa IFLA

Tłumaczenie DCMI Metadata Terms (Terminy metadanych DCMI)

Dodano: 2009-09-22 09:55:03

W dziale Metadane w poddziale Dublin Core umieszczono tłumaczenie dokumentu „Terminy metadanych DCMI” (oryg. DCMI Metadata Terms, 2007). Jest to publikacja opracowana przez Dublin Core Metadata Initiative, organizację odpowiedzialną za utrzymywanie standardu metadanych Dublin Core. Dokument obejmuje wszystkie elementy metadanych DCMI służących do opisu zbiorów cyfrowych.
Więcej...

Pobierz plik z tłumaczeniem dokumentu „Terminy metadanych DCMI”

 

ISO 10957:2009 Information and documentation - International standard music number (ISMN)

Dodano: 2009-08-28 17:00:23

30 lipca 2009 r. Technical Committee 46 / Subcommittee 9 Identification and description ISO opublikował znowelizowaną normę ISO 10957:2009 Information and documentation - International standard music number (ISMN).
Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ISO.

 

ISO 23081-2:2009 Information and documentation - Managing metadata for records - Part 2: Conceptual and implementation issues

Dodano: 2009-07-14 16:18:18

30 czerwca 2009 r. Technical Committee 46 / Subcommittee 11 Archives/records management ISO opublikował znowelizowaną normę ISO 23081-2:2009 Information and documentation - Managing metadata for records - Part 2: Conceptual and implementation issues.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ISO.

 

75. Kongres IFLA - program i materiały dostępne w Internecie

Dodano: 2009-07-14 16:10:29

W dniach 23-27 sierpnia 2008 w Mediolanie (Włochy) odbędzie się 75. Światowy Kongres IFLA  (World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and Assembly) pod hasłem: "Libraries create futures: Building on cultural heritage".
Na stronie IFLA dostępny jest program i większość referatów,  które zostaną wygłoszone na tym spotkaniu.
Można również zapoznać się z programami i materiałami z sesji towarzyszących (Satellite Meetings).

Konferencja dotycząca zmian w formacie MARC

Dodano: 2009-06-25 14:54:34

W dniach 11-13 lipca 2009 w Chicago odbędzie się coroczna konferencja członków ALCTS/LITA/RUSA Machine-Readable Bibliographic Information Committee (MARBI), ciała działającego przy American Library Association (ALA), odpowiedzialnego, między innymi, za rozwój formatu MARC.
Na stronie MARC Standards dostępne są dokumenty zawierające propozycje zmian w formacie oraz materiały, nad którymi będą dyskutować uczestnicy spotkania.

Publikacja IFLA dotycząca rekordów wzorcowych

Dodano: 2009-06-25 14:49:54

W serii „IFLA Series on Bibliographic Control" wydawnictwa K. G. Saur ukazała się pozycja pod tytułem:Functional Requirements for Authority Data - A Conceptual Model / Edited by Glenn E. Patton. - München: K.G. Saur. (IFLA Series on Bibliographic Control; Nr. 34). ISBN 978-3-598-24282-3
Dokument został przygotowany przez Working Group on Functional Requirements and Numbering of Authority Records (FRANAR), grupę roboczą działającą przy zespole ds. rejestracji bibliograficznej IFLA (Division of Bibliographic Control), której celem było opracowanie modelu funkcjonalności rekordów wzorcowych formalnych.
Opisany tu model koncepcyjny zawiera analizę atrybutów jednostek (nazw osób, rodzin, ciał zbiorowych, dzieł, wydarzeń, miejsc itp.) oraz relacje między nimi.

Dublin Core Metadata Initiative - działalność i projekty

Dodano: 2009-06-23 9:53:36

W dziale Metadane utworzono nowy poddział Dublin Core. Zawiera on informacje i linki dotyczące standardu oraz prezentację Agnieszki Brachfogel.

ISO 8459:2009 Information and documentation - Bibliographic data element directory for use in data exchange and enquiry

Dodano: 2009-06-15 13:55:42

15 maja 2009 r. Technical Committee 46 (Subcommittee 4 Technical interoperability) IS0 opublikował normę ISO 8459:2009 Information and documentation - Bibliographic data element directory for use in data exchange and enquiry. Więcej informacji dostępnych jest na stronie ISO.

Nowe normy ISO

Dodano: 2009-06-01 09:55:10

  • ISO/TR 28118:2009 „Information and documentation - Performance indicators for national libraries”
  • ISO 28500:2009 „Information and documentation - WARC file format”

PN-N-01152-4:2009 Opis bibliograficzny -- Część 4: Dokumenty ikonograficzne już w sprzedaży

Dodano: 2009-05-07 12:23:20
Polski Komitet Normalizacyjny opublikował PN-N-01152-4:2009. W normie określono zasady sporządzania opisu bibliograficznego dokumentów ikonograficznych, ustalono elementy opisu i określono podstawowe źródła, z których są przejmowane dane. Ponadto zawarto reguły podawania poszczególnych elementów opisu.

Nowe wydawnictwo dotyczące formatu MARC 21

Dodano: 2009-04-27 14:12:13
W serii „Formaty, Kartoteki” Wydawnictwa SBP ukazała się poprawiona i uzupełniona wersja formatu dla rekordu kartoteki haseł wzorcowych NUKAT:
Anna Paluszkiewicz: Format MARC 21 rekordu kartoteki haseł wzorcowych : zastosowanie w Centralnej Kartotece Haseł Wzorcowych NUKAT. Wyd. 2 zmien., oprac. Maria Nasiłowska, Leszek Śnieżko. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2009. - (Formaty, Kartoteki ; 17). ISBN 978-83-61464-08-2.

Nowe normy ISO: ISO 15836:2009, ISO 21047:2009

Dodano: 2009-04-01 16:30:45

  • ISO 15836:2009 „Information and documentation - The Dublin Core metadata element set” Norma zastąpiła ISO 15836:2003.
  • ISO 21047:2009 „Information and documentation - International Standard Text Code (ISTC)”.

Deutsche Nationalbibliothek przechodzi na format MARC 21

Dodano: 2009-04-01 16:28:39
W dniu 2 czerwca 2009 roku w Deutsche Nationalbibliothek we Frankfurcie nad Menem odbędzie się sympozjum, na którym omówiony zostanie projekt: „Internationalisierung der deutschen Standards: Umstieg auf MARC 21”.

Więcej informacji na stronie DNB.

PN-ISO 10716:2009, PN-ISO 259:2009, PN-ISO 259-2:2009 już w sprzedaży

Dodano: 2009-03-18 15:24:29
Polski Komitet Normalizacyjny opublikował opracowane przez Komitet Techniczny nr 242 normy:

  • PN-ISO 10716:2009 Papier i tektura - Oznaczanie rezerwy alkalicznej
  • PN-ISO 259:2009 Dokumentacja - Transliteracja znaków hebrajskich na znaki łacińskie
  • PN-ISO 259-2:2009 Informacja i dokumentacja - Transliteracja znaków hebrajskich na znaki łacińskie - Część 2: Transliteracja uproszczona

ISO 20775:2009 Information and documentation - Schema for holdings information

Dodano: 2009-02-02 10:03:35
12 stycznia 2009 r. Technical Committee 46 (Subcommittee 4 Technical interpretability) IS0 opublikował normę ISO 20775:2009 Information and documentation - Schema for holdings information. Więcej informacji dostępnych jest na stronie ISO.

Dokument ISBD Review Group

Dodano: 2009-01-23 08:30:25
Na stronie Sekcji Katalogowania IFLA znajduje się wstępna wersja dokumentu: „Proposed Area 0 for ISBD", przygotowanego przez ISBD Review Group. Opisane tu propozycje mają być pomocne przy wykorzystywaniu zasad ISBD w opisie bibliograficznym źródeł o złożonej formie wydawniczej - na różnych nośnikach.

Więcej na stronie IFLA

Wykaz zmian w formacie MARC 21

Dodano: 2009-01-21 07:20:42
Prezentujemy listę zmian w polach formatu MARC 21 dla rekordu bibliograficznego, rekordu zasobu i rekordu hasła wzorcowego, wprowadzonych przez Library of Congress - Network Development and MARC Standards Office.

Wykaz ma charakter informacyjny. Zmiany te nie są obowiązkowe. Mogą być one w przyszłości wprowadzone do polskich instrukcji stosowania formatu.

Zmiany w formacie MARC 21