Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego - Dla bibliotekarzy - Biblioteka Narodowa

Obchody niepodległości - przejdź do stronyTeraz: otwarte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

DLA BIBLIOTEKARZY

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

Data publikacji:

W dniu 12 stycznia 2018 roku w Bibliotece Narodowej odbyło się posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego dyrektora BN. 

Na pierwszym posiedzeniu w tym roku Rada przyjęła sprawozdanie z działalności za rok 2017 oraz ustaliła plan pracy na rok 2018. Ponadto Rada przeprowadziła dyskusję na temat: pomniki piśmiennictwa polskiego poza granicami kraju.