Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego - Dla bibliotekarzy - Biblioteka Narodowa

Obchody niepodległości - przejdź do stronyTeraz: otwarte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

DLA BIBLIOTEKARZY

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

Data publikacji:

W czwartek 30 marca 2017 roku w Bibliotece Narodowej odbyło się posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego, dyrektora BN. Na pierwszym posiedzeniu w tym roku Rada przyjęła sprawozdanie z działalności za rok 2016 oraz ustaliła plan pracy na rok 2017. 

Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek o zaliczenie do narodowego zasobu bibliotecznego dwóch cennych kolekcji Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz przeprowadziła dyskusję na temat programu i terminu konferencji dotyczącej narodowego zasobu bibliotecznego.