Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego - Dla bibliotekarzy - Biblioteka Narodowa

Obchody niepodległości - przejdź do stronyTeraz: otwarte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

DLA BIBLIOTEKARZY

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

Data publikacji:

W poniedziałek 22 maja 2017 r. w Bibliotece Narodowej odbyło się posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego, dyrektora BN. 

Na posiedzeniu Rada rozpatrywała wniosek Centralnej Biblioteki Rolniczej im. M. Oczapowskiego w Warszawie o zaliczenie kolekcji starodruków i poloników XIX-wiecznych do narodowego zasobu bibliotecznego. Następnie Rada omówiła propozycję zmian do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego. W dalszej części spotkania Rada przeprowadziła dyskusję na temat utworzenia listy zawierającej obiekty, które w pierwszej kolejności winny zostać włączone do narodowego zasobu bibliotecznego.