Niepodległa logoTeraz: otwarte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

AKTUALNOŚCI BN

Listy literatów do Marka Wawrzkiewicza przekazane BN

Data publikacji:

Blok listów z lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. od pisarzy polskich przekazał w darze Bibliotece Narodowej Marek Wawrzkiewicz, poeta, tłumacz, antologista i redaktor czasopism literackich. Między innymi list od Jarosława Iwaszkiewicza napisany w lutym 1979 r., a więc rok przed śmiercią autora Sławy i chwały.

Niezależnie od pracy twórczej, Wawrzkiewicz w różnych okresach swojej biografii redagował miesięczniki literackie „Nowy Wyraz” i „Poezja”, a także popularne pismo „Kobieta i Życie”, pracował także w wydawnictwie „Książka i Wiedza”. Większość pisanych do niego listów kierowana była pod adresy tych redakcji i instytucji i w dużej mierze mają one związek z przygotowywanymi do druku numerami nieistniejących już dzisiaj miesięczników literackich. Są to listy od pisarzy emigracyjnych: Czesława Bednarczyka, Jerzego Pietrkiewicza, Jerzego Niemojowskiego, Mariana Pankowskiego, Józefa Bujnowskiego, a także od spadkobierców Bronisława Przyłuskiego i Aleksandra Janty-Połczyńskiego. Na osobną uwagę zwraca korespondencja z roku 1987 od Andrzeja Brychta, przebywającego od 1971 r. na emigracji, autora słynnego Dancingu w kwaterze Hitlera. Do listu wysłanego z Kanady, w którym informuje Wawrzkiewicza o chęci powrotu do kraju, dołączył Brycht kopię sześciostronicowego listu z roku 1969, skierowanego do egzekutywy POP przy Związku Literatów Polskich, w którym wyjaśnia powody wystąpienia z PZPR.

Wśród respondentów Wawrzkiewicza są też autorzy starszego pokolenia: Anna Świrszczyńska, Halina Auderska, Andrzej Kuśniewicz, Jan Bolesław Ożóg, Włodzimierz Słobodnik, Stefan Gołębiowski, a także Jarosław Iwaszkiewicz, który dziękując za propozycję współpracy, w liście napisanym na rok przed śmiercią, wyznaje: „nie mogę napisać ani słówka. Mam ciężkie choroby w domu i sam jestem do niczego – i mam do tego mnóstwo zawracania głowy”.

Niektóre listy dotyczą tekstów samego Marka Wawrzkiewicza. Aleksander Bocheński, Zygmunt Kałużyński i Jerzy Adamski w swojej korespondencji polemizują z jego szkicem politycznym My, Polacy, zaś Andrzej Kuśniewicz nawiązuje do wspomnienia o tragicznie zmarłym w Grecji w 1981 r. poecie i tłumaczu Michale Sprusińskim. Między przekazanymi BN listami znajdują się również listy i pocztówki od samego Sprusińskiego z lat 1975-1976, wysłane z Nowego Jorku i Cleveland, w tym zaproszenie na ślub.

Oprócz listów od polskich pisarzy Marek Wawrzkiewicz – od 2003 r. prezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich – przekazał Zakładowi Rękopisów BN dwa listy z roku 1988 od Georga Günthera, niemieckiego lekarza okulisty, przyjaciela Inge Bartsch, tytułowej bohaterki wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z 1934 r.