Polskie prywatne kolekcje biblioteczne wywiezione do Rosji w XIX wieku i ich losy w książnicach Imperium - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Polskie prywatne kolekcje biblioteczne wywiezione do Rosji w XIX wieku i ich losy w książnicach Imperium

Polskie prywatne kolekcje biblioteczne wywiezione do Rosji w XIX w. i ich losy w książnicach Imperium

Zapraszamy na Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek 31 maja 2022 roku, o godzinie 14:00 dr Tomasz Szwaciński z Biblioteki Narodowej wygłosi referat Polskie prywatne kolekcje biblioteczne wywiezione do Rosji w XIX w. i ich losy w książnicach Imperium.

Obok najważniejszych bibliotek publicznych z ziem polskich do Rosji wywożone były także w całości lub fragmentarycznie ważne księgozbiory prywatne. Zwłaszcza w warunkach polskich, gdzie po III rozbiorze inicjatywa kulturalna wielkich rodów zastępowała funkcje utraconego państwa, wiązało się to z ogromną stratą i dalszym obniżeniem potencjału rozszarpanego kraju. Celem referatu będzie omówienie dziejów księgozbiorów prywatnych, które podzieliły los Biblioteki Rzeczypospolitej.

 

Formularz zgłoszeniowy Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej

 

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Regulamin
Harmonogram

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką, do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Konopnicka – wystawa rękopisów Marii Konopnickiej w nowych czytelniach Biblioteki Narodowej

czytaj więcej o Konopnicka – wystawa rękopisów Marii Konopnickiej w nowych czytelniach Biblioteki Narodowej

Ukazał się rozszerzony raport Stan czytelnictwa książek w Polsce w drugim roku pandemii (2021–2022)

czytaj więcej o Ukazał się rozszerzony raport Stan czytelnictwa książek w Polsce w drugim roku pandemii (2021–2022)

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

czytaj więcej o Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury