Anna M. Kowalska, zastępca kierownika Sekretariatu BN, obroniła z wyróżnieniem doktorat - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Anna M. Kowalska, zastępca kierownika Sekretariatu BN, obroniła z wyróżnieniem doktorat

Data publikacji:

Z zadowoleniem informujemy, że 2 marca Anna M. Kowalska, zastępca kierownika Sekretariatu Biblioteki Narodowej, obroniła z wyróżnieniem doktorat w Instytucie Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na podstawie rozprawy Klasztor Norbertanek w Czerwińsku nad Wisłą. Dzieje i działalność w trudnym okresie supresji 1819–1902.

Anna M. Kowalska jest absolwentką historycznych studiów magisterskich specjalności archiwistyczno-bibliotekoznawczej na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tytuł magistra historii uzyskała na podstawie pracy magisterskiej Biblioteka klasztoru panien benedyktynek łacińskich w Krzeszowie w latach 1946–2000. Ukończyła także dzienne studia licencjackie w Instytucie Języków Słowiańskich Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze na kierunku filologia polska.

Od 2010 roku jest związana z Biblioteką Narodową. W latach 2010–2013 była sekretarzem Krajowej Rady Bibliotecznej oraz Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego, w latach 2015–2017 pełnomocnikiem dyrektora Biblioteki Narodowej ds. zakupów i darów materiałów bibliotecznych, a w 2016 roku kierownikiem projektu Katalogowanie i inna pomoc biblioteczna instytucjom polonijnym – IV etap, zaś od listopada 2018 do lutego 2020 roku była asystentem kierownika projektu Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej.

Tagi: Doktorat