Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
  1. Zbiory /
  2. Udostępnianie zbiorów /
  3. Czytelnia Muzyczna

Czytelnia Muzyczna

Gmach główny, al. Niepodległości 213, piętro I, p. 1001

Godziny otwarcia:

poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiąteksobotaniedziela i święta
10.00-14.00 10.00-14.00 10.00-14.00 10.00-14.00 10.00-14.00 nieczynne nieczynne

Informacja o zbiorach muzycznych:

pok. 1001, 1156, 1158
tel. (22) 608 23 89, (22) 608 23 92, (22) 608 26 55, (22) 608 26 56
RISM: pok. 1000, tel. (22) 608 23 90
e-mail: zzmuz@bn.org.pl

Czytelnia muzyczna

Czytelnia Muzyczna liczy 7 miejsc. Do korzystania z niej uprawnia karta czytelnika BN. W tej czytelni udostępnia się piśmiennictwo muzyczne, druki i rękopisy oraz książki i czasopisma o tematyce muzycznej. Korzystanie ze zbiorów szczególnie chronionych (rękopisy muzyczne, stare druki muzyczne, druki muzyczne - cymelia, a także obiekty bardzo zniszczone) jest ograniczone następującymi przepisami:

  • materiały podlegające szczególnej ochronie mogą być udostępnione w oryginale jedynie po uzyskaniu zgody kierownika Zakładu Zbiorów Muzycznych lub osób przez niego upoważnionych;
  • materiały chronione dostępne są wyłącznie dla pracowników nauki. Inne osoby, np. studenci lub pracownicy instytucji, muszą przedstawić pisemne skierowanie uczelni lub zaświadczenie odnośnej instytucji, określające zamierzony temat badań;
  • do korzystania ze zbiorów szczególnie chronionych wymagane jest - obok zdeponowania obowiązującej karty czytelnika - okazanie dodatkowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
  • udostępnienie czytelnikowi rękopisów muzycznych objętych prawem autorskim możliwe jest jedynie po przedstawieniu zgody autora lub jego prawnego spadkobiercy;
  • instytucje krajowe i zagraniczne mogą wypożyczać zbiory muzyczne na wystawy po podpisaniu stosownych umów.

Za pośrednictwem Biura Zamówień Zakładu Reprografii i Digitalizacji Zbiorów Bibliotecznych można uzyskać kopie materiałów, z wyjątkiem dokumentów chronionych prawem autorskim.

Prawa i obowiązki czytelników określa Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej.

Czytelnia Muzyczna jest częścią Zakładu Zbiorów Muzycznych.

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny