Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
  1. Zbiory /
  2. Konserwacja i ochrona zbiorów

Konserwacja i ochrona zbiorów

Ochrona zbiorów jest zespołem różnorodnych i złożonych działań, zmierzających do zapewnienia zbiorom bezpieczeństwa i dobrego stanu zachowania. Na podstawie art. 4.1.1. Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku, ochrona zbiorów należy do podstawowych zadań bibliotek. Zbiór biblioteczny cechuje znaczne zróżnicowanie technologiczne, wyrażające się różnorodnością form fizycznych (arkusze, broszury, książki oprawne), materiałów (papier, pergamin, skóra, tektura, fotografia, mikrofilm itp.), formatów (występują np. miniatury o wym. 5 x 3 mm oraz mapy o wym. 3 x 4 m), a także różny stan zachowania. W Bibliotece Narodowej obiekty, podlegające ochronie, przechowywane są w gmachu w al. Niepodległości oraz w Pałacu Rzeczypospolitej przy pl. Krasińskich. Cały zbiór biblioteczny - podzielony na wartościujące go kategorie - podlega ochronie konserwatorskiej, na którą składają się:

  • działania profilaktyczne
  • działania konserwatorsko-restauratorskie
  • działania zabezpieczające treść zbiorów (wytwarzanie dokumentów zastępczych).

Celem prac podejmowanych w zakresie ochrony i konserwacji jest zachowanie zbiorów Biblioteki Narodowej w niezmienionym stanie, jak również poprawa stanu zachowania obiektów i kolekcji, będących obecnie w złym stanie lub ulegających szybko postępującemu procesowi naturalnego starzenia.

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny