Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
 1. Zasoby cyfrowe i linki /
 2. Zasoby informacyjne online

Zasoby informacyjne online

Zasoby informacyjne dostępne on-line na terenie Biblioteki Narodowej

Biblioteka Narodowa udostępnia czytelnikom bezpłatnie szereg wiodących, międzynarodowych baz zawierających pełne teksty artykułów, dysertacji, bibliografii, tekstów źródłowych, specjalistycznych słowników i innych zasobów potrzebnych w pracy naukowej w dziedzinie humanistyki. Udostępniamy także archiwa krajowych dzienników, wycinków prasowych oraz bazę prawniczą LEXSigma.

Zasoby dostępne są po zalogowaniu na komputerach znajdujących się na terenie BN – także na własnych laptopach czytelników korzystających z bibliotecznego Wi-Fi. Logowanie jest dostępne dla każdego użytkownika posiadającego nową (elektroniczną) kartę czytelnika.

CZASOPISMA

 • JSTOR - Dostęp do czasopism archiwalnych (Public Library Collection I oraz Jewish Studies Collection) i bieżących: ok. 1500 wiodących czasopism akademickich z dziedziny humanistyki, nauk społecznych i innych a także wybranych monografii potrzebnych w pracy akademickiej.
 • Project Muse - Platforma udostępniająca pełne teksty czasopism z zakresu humanistyki i nauk społecznych.
 • Chadwyck: Periodicals Archive Online - Zbiór setek zdigitalizowanych czasopism z dziedziny sztuki, nauk humanistycznych i społecznych.
 • ProQuest: Arts & Humanities Full Text - Artykuły z czasopism poświęconych sztuce, architekturze, projektowaniu, historii, filozofii, muzyce, literaturze, teatrowi i kulturoznawstwu.
 • ProQuest: International Index to Performing Arts Full Text - Streszczenia i indeksowanie ponad 260 międzynarodowych periodyków oraz pełne teksty z ponad 100 czasopism, szerokie spektrum zagadnień dotyczących sztuki i rozrywki, takich jak taniec, dramat, teatr, opera, film i telewizja.

DYSERTACJE

BIBLIOGRAFIE

INNE ŹRÓDŁA

 • Oxford Art Online - Dostęp do najbardziej miarodajnych, obszernych i łatwych do przeszukania źródeł online dotyczących sztuki, m.in. Grove Art Online, the Benezit Dictionary of Artists, the Encyclopedia of Aesthetics, The Oxford Companion to Western Art, and The Concise Oxford Dictionary of Art Terms.
 • Oxford Grove Music Online -  jest kompendium wiedzy na temat muzyki, oferującym pełne teksty następujących encyklopedii: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, The New Grove Dictionary of Opera  oraz The New Grove Dictionary of Jazz. Baza zawiera ponad 50.000 artykułów i 30.000  biografii napisanych przez ponad 6000 naukowców z całego świata i jest źródłem wiedzy z wszystkich dziedzin muzyki.
 • Chadwyck: Early European Books - Historia druku w Europie od jej początków aż do końca XVII w., wysokiej rozdzielczości kolorowe skany rzadkich i trudnodostępnych źródeł drukowanych.
 • De Gruyter: Bibliotheca Teubneriana Latina (BTL) Online - Dostęp do wszystkich wydań tekstów łacińskich opublikowanych w Bibliotheca Teubneriana, począwszy od czasów antycznych poprzez średniowieczne, aż do tekstów nowożytnych.
 • De Gruyter: Thesaurus Linguae Latinae (TLL) Online - Największy słownik łaciński na świecie oraz baza obejmująca wszystkie teksty łacińskie do roku 600 n.e.
 • Chadwyck: American Film Institute Catalog - Źródło informacji na temat amerykańskiego kina, obejmujące kompleksowo historię kina od 1893 do 1975 r., a szczegółowo filmy z lat 1976-2011. Katalog jest cały czas rozwijany.
 • Chadwyck: Film Index International - Źródło informacji w dziedzinie filmu i postaci z rozrywki stworzone we współpracy z British Film Institute. Film Index International oferuje naukowe podejście do wszystkich dziedzin filmoznawstwa.
 • Brepolis: Encyclopaedic Works: Europa Sacra - Dostęp do kompletnej bazy dostojników Kościoła, informacji na temat 1300 średniowiecznych biskupstw, archidiecezji i patriarchatów.
 • Brepolis: Encyclopaedic Works: Lexikon des Mittelalters - Narzędzie do pracy dla mediewistów. Oparty na najważniejszej na świecie encyklopedii dla mediewistów LexMA (opublikowanej w jęz. niemieckim między 1977 a 1999 r.).
 • Brepolis: Encyclopaedic Works: International Encyclopaedia for the Middle Ages - Suplement do Lexikon des Mittelalters, baza jest produkowana pod auspicjami the Center for Medieval and Renaissance Studies w UCLA oraz Brepolis Publishers.
 • Wirtualna Biblioteka Nauki – dostęp do naukowych baz danych oraz kolekcji czasopism elektronicznych, między innymi takich jak: Elsevier, Nature, Web of Knowledge, Science.

Archiwa i bazy dostępne w Informatorium

Bazy w dostępie czasowym

Biblioteka Organizacji Narodów Zjednoczonych dająca dostęp do ok. 782 książek a także ponad 170 czasopism z dziedziny ekonomii, socjologii, demografii, stosunków międzynarodowych oraz prawa międzynarodowego.

Biblioteka Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oferująca dostęp do ponad 10 000 książek, 5 000 artykułów, a także do 42 baz gromadzących dane statystyczne opracowane przez OECD. Tematyka publikacji obejmuje m. in. takie zagadnienia jak :  ekonomia, handel, przemysł, nauka i technologia, zatrudnienie,  środowisko naturalne, finanse i inwestycje.

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny