Teraz: otwarte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

WYDARZENIA

Inwentarz Archiwum „Kultury” paryskiej dostępny online

Data publikacji:

Od września inwentarz Archiwum Instytutu Literackiego „Kultura” z Maisons-Laffitte pod Paryżem dostępny jest online. Uruchomienie go możliwe było dzięki zakończeniu siedmioletniego projektu – zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – przez Bibliotekę Narodową i Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych na podstawie umowy podpisanej ze Stowarzyszeniem Instytut Literacki „Kultura”. Kierownikiem projektu była Maria Wrede z Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej.

Projekt „Inwentarz Archiwum Instytutu Literackiego Kultura”, obejmujący opracowanie i inwentaryzację zbiorów rękopiśmiennych Instytutu, realizowany był w latach 2009-2015. W styczniu 2016 r. w Maisons-Laffitte – w obecności dr hab. Magdaleny Gawin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego – odbyło się uroczyste przekazanie ukończonego inwentarza w wersji papierowej na ręce Wojciecha Sikory, prezesa Stowarzyszenia Instytut Literacki „Kultura”. W uroczystości wziął udział dr Tomasz Makowski, dyrektor BN.

Umowa o współpracy obejmowała finansowanie przedsięwzięcia przez MKiDN,  porządkowanie zbiorów w miejscu ich przechowywania, równy udział w realizacji projektu archiwistów i bibliotekarzy oraz inwentaryzację w bibliotecznej bazie danych w formularzu MARC21. Autorami opisów zawartych w Inwentarzu są pracownicy BN i Archiwów Państwowych, porządkujący zbiory rękopiśmienne. Przy opracowaniu przyjęto następujące założenia: jak najmniejsza ingerencja w zastany układ materiałów, opisywanie istniejącej struktury, podziałów na serie i podserie archiwalne, zachowanie ich tytułów funkcjonujących w dotychczasowym użytku, zachowanie (w miarę możliwości) istniejącego podziału na jednostki i ich numeracji.

Inwentarz, zawierający obecnie blisko 47 000 opisów jednostek i serii archiwalnych materiałów obejmuje zbiory takie jak: niezwykle bogata korespondencja Jerzego Giedroycia (150 tys. listów), rękopisy i materiały redakcyjne prawie tysiąca publikacji, fotografie, nagrania dźwiękowe i filmy, a także powierzone Instytutowi prywatne spuścizny współpracowników, łącznie ponad 165 m. bieżących akt i 20 m. innych archiwaliów.

Więcej o Inwentarzu w dziale Katalogi i Bibliografie na stronie BN