Teraz: zamknięte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

KULTURA CYFROWA

Program „Kultura cyfrowa”, ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ma pomóc w udostępnianiu i wykorzystywaniu cyfrowych zasobów dziedzictwa kulturowego. Celem Programu jest opracowanie, digitalizacja i udostępnianie zasobów dziedzictwa kulturowego w celu umożliwienia ponownego wykorzystania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych.

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Beneficjenci Programu, którzy na mocy Regulaminu (§ 26 ust. 3) zobowiązani są do przesłania kopii wzorcowej obiektów zdigitalizowanych w ramach zadania wraz z metadanymi lub samych metadanych w przypadku niewytwarzania cyfrowego obiektu, wraz z nośnikiem magnetycznym powinni dostarczyć do Biblioteki Narodowej wypełnione w sekcji A zaświadczenie dot. przekazania egzemplarza kopii wzorcowej. (Wzór protokołu do pobrania).

Opis standardów przekazywania obiektów zdigitalizowanych oraz metadanych znajduje się na stronie Warunki przekazywania obiektów cyfrowych do BN.

Przesyłki z nośnikami należy kierować na adres:

„Kultura Cyfrowa”
Zakład Technologii Informatycznych
Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

Oświadczenie

Centrum Kompetencji Biblioteki Narodowej w dziedzinie digitalizacji materiałów bibliotecznych nie udzielało i nie udziela rekomendacji żadnym producentom i dystrybutorom sprzętu lub oprogramowania. Centrum Kompetencji wyjaśnia, że dokument „Digitalizacja piśmiennictwa” z opisem zaleceń digitalizacyjnych zawierający nazwy marek i modeli sprzętu digitalizacyjnego powstał w roku 2009.
Jakiekolwiek powoływanie się przez producentów lub dystrybutorów na „spełnianie zaleceń Centrum Kompetencji” nie ma związku z aktualnymi opiniami Centrum Kompetencji. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: centrum.kompetencji@bn.org.pl.