Teraz: otwarte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

Omnis - baner

POLONA dla naukowców

W ramach projektu „Polona w Chmurze dla naukowców” zostanie zbudowany serwis przeznaczony dla naukowców, przede wszystkim zajmujących się naukami humanistycznymi i społecznymi, którzy pracują indywidualnie i zespołowo nad tekstami naukowymi powiązanymi z publikacjami oraz obiektami dostępnymi w bibliotekach cyfrowych i przeznaczonymi do udostępniania online. Serwis będzie umożliwiał skorzystanie z narzędzi służących do tworzenia i publikowania tekstów naukowych, powstałych w wyniku współpracy w projektach badawczych.

Powstanie platforma komunikacji między uczestnikami projektów, rozbudowany i edytowalny system nawigacji, rozwiązania umożliwiające zarówno wyodrębnianie poszczególnych projektów badawczych z całego serwisu, jak i ich integrację. Stworzony zostanie panel administracyjny podporządkowany potrzebom projektów badawczych. Każdy tekst będzie zaopatrzony metryczkę, w której znajdą się m.in. informacje o autorze, wersjach tekstów, redaktorach, recenzjach, a także historia dyskusji na temat tekstu. Możliwe będzie generowanie raportów o postępach prac i tworzeniu nowych artykułów, prowadzenie harmonogramu projektu i informacja o punktach kontrolnych oraz udostępnianie tekstów w zakładce POLONA Scholar biblioteki cyfrowej Polona.pl.

Powstałe z wykorzystaniem narzędzia publikacje naukowe będą bezpłatnie publikowane i udostępnianie w zakładce POLONA Scholar biblioteki cyfrowej Polona.pl. Potencjalną grupę odbiorców tworzy grupa ponad 100 tys. naukowców w Polsce.