Teraz: otwarte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej - baner

Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej

Przestrzenie publiczne Biblioteki Narodowej to wizytówka całej instytucji, która chce funkcjonować jako miejsce nowoczesne, przyjazne, otwarte i spełniające oczekiwania wielu grup społecznych. Biblioteka to miejsce pracy i spotkań dla środowisk naukowych (kadry akademickiej, studentów), literatów, bibliotekarzy, dziennikarzy, polityków, działaczy społecznych a także wszelkich odbiorców kultury, czytelników z Polski i zagranicy, w tym młodzieży i seniorów, a także osób niepełnosprawnych i wykluczonych.

W trakcie realizacji projektu czytelnie i przestrzenie publiczne Biblioteki zostaną zmodernizowane i zaaranżowane w sposób umożliwiający korzystanie ze zbiorów na kilka sposobów:

  • w sposób tradycyjny,
  • najnowocześniejszy w momencie tworzenia  dokumentacji projektowej (komputery, ekrany dotykowe, bazy danych, itp.),
  • przyszłościowy, czyli umożliwiający w najbliższych latach wprowadzenie technologii, będących aktualnie na etapie badań.

Celem projektu jest także stworzenie możliwości odpoczynku i rekreacji dla różnych grup użytkowników w przestrzeni publicznej Biblioteki Narodowej.

Projekt realizowany w ramach działania 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aktualności

Wielki Remont Biblioteki Narodowej

W sobotnio – niedzielnym wydaniu Gazety Stołecznej (9-10 grudnia) ukazał się artykuł redaktora Michała Wojtuczuka dotyczący planowanej modernizacji czytelń Biblioteki Narodowej.

Artykuł »

Ogłoszenie o zamówieniu

W dniu 4.12.2017 r. Biblioteka Narodowa ogłosiła przetarg na „Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zespole budynków „A” Biblioteki Narodowej w Warszawie przy al. Niepodległości 213 w zakresie przebudowy czytelń i przestrzeni ogólnodostępnych wraz z zabudową patio oraz dostawą sprzętu i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia pn.: „Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej - modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej w Warszawie”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zespole budynków „A” Biblioteki Narodowej w zakresie przebudowy czytelń i przestrzeni ogólnodostępnych wraz z zabudową patio oraz dostawa sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w Bibliotece Narodowej, al. Niepodległości 213 w Warszawie, zgodnie z dokumentacją projektową i Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Przedmiot niniejszego zamówienia podzielony jest na dwa etapy:

  • Etap I obejmuje wykonanie zadania pn.: „Modernizacja systemu instalacji wentylacji mechanicznej – montaż wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z rekuperacją”, w ramach Projektu pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach »A« Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie”.
  • Etap II obejmuje wykonanie dwóch zadań pn.: „Roboty budowlane” oraz „Sprzęt i wyposażenie”, w ramach Projektu pn.: „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej”.

Szczegóły postępowania dostępne są pod adresem: http://bn.org.pl/bip/zamowienia-publiczne

12 kwietnia 2017 - Konferencja inaugurująca modernizację czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej

W środę 12 kwietnia w Bibliotece Narodowej odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej”. Konferencję rozpoczął dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski, który przedstawił główne cele projektu oraz poinformował zebranych o uzyskanym dofinansowaniu. Dofinansowanie wynosi w sumie 16,2 mln złotych, a pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Nasz gmach od początku powstawał z myślą o rozwoju, ponieważ to właśnie rozwój, wraz ze zmianami technologii i oczekiwań użytkowników, wpisany jest w misję i cele Biblioteki Narodowej. – powiedział dyrektor Tomasz Makowski. – W tej chwili rozpoczynamy kolejny etap tego rozwoju – modernizację czytelń i przestrzeni publicznych – według świetnego projektu zespołu architekta Tomasza Koniora, który zwyciężył w konkursie, oraz dzięki funduszom europejskim, które otrzymaliśmy decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – podkreślił dyrektor.

Dzięki modernizacji Biblioteka Narodowa ma stać się miejscem nowoczesnym i otwartym, a więc przede wszystkim przyjaznym dla czytelników. Przebudowane czytelnie umożliwią łatwiejszy dostęp do zbiorów – powstanie przestronna, otwarta sala z wolnym dostępem do książek oraz mniejsze, specjalistyczne czytelnie o kameralnym charakterze. Korzystanie z Biblioteki stanie się znacznie prostsze również dzięki nowym rozwiązaniom informatycznym. Biblioteka Narodowa ma pełnić rolę nie tylko miejsca nauki i pracy, ale też centrum kultury, które zachęca do spotkań, rozmowy i relaksu. W tym celu użytkownikom udostępnione zostaną cztery do tej pory zamknięte patia, z których każde zostanie urządzone jako ogród o odmiennym charakterze.

W szczegóły dotyczące projektu architektonicznego wprowadził uczestników konferencji jego autor, architekt Tomasz Konior. – W pracy skupiliśmy się na założeniu, by budynek Biblioteki Narodowej – zachowując wszystkie swoje dotychczasowe zalety – stał się bardziej intuicyjny – powiedział architekt - by już od progu prowadził czytelnika do swego serca, będącego centrum informacji, rejestracji czytelników i wydawania książek. Projektant omówił ogólne założenia dotyczące intuicyjności poruszania się po budynku, ergonomii, likwidacji barier architektonicznych oraz ekonomiki utrzymania obiektu (planowana modernizacja energetyczna ma obniżyć poziom zużycia energii w budynkach Biblioteki oraz przyczynić się do zmniejszenia ilości emitowanych zanieczyszczeń). Przedstawił również ujęte w projekcie zagadnienia związane z aranżacją wnętrz, a także szczegóły dotyczące oświetlenia, materiałów oraz detali architektonicznych – budynek ma być nie tylko użyteczny, ale też atrakcyjny wizualnie, dlatego w planach jest użycie szlachetnych materiałów: miedzi, stali, drewna i kamienia, które jednocześnie będą nawiązywały do otoczenia Biblioteki.

Marzec 2017

Dofinansowanie wysokości 16,2 mln zł otrzymała Biblioteka Narodowa na modernizację czytelń i przestrzeni publicznych w gmachu głównym na Polu Mokotowskim. 80% tych środków – 13 mln zł – pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Pozostałe 20% – 3,2 mln zł – przekaże Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z budżetu państwa. W poniedziałek 6 marca w siedzibie Ministerstwa odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

Umowę podpisali: wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński oraz dyrektor BN dr Tomasz Makowski i wicedyrektor BN Grażyna Spiechowicz-Kristensen.

Dzięki modernizacji wnętrza Biblioteki Narodowej zostaną dostosowane do najnowocześniejszych standardów. W odnowionym gmachu głównym znajdować się będą różnorodne przestrzenie, w których każdy znajdzie odpowiednie dla siebie warunki do pracy. Powstanie przestronna, otwarta sala z wolnym dostępem do książek, jak i mniejsze, specjalistyczne czytelnie o bardziej kameralnym charakterze. Zmodernizowane zostaną także przestrzenie pomocnicze, m.in. szatnie czy umożliwiające odpoczynek ogrody w patiach, każdy o odmiennej stylistyce. Autorzy projektu dużą wagę przykładają nie tylko do użyteczności, ale także do atrakcyjności wizualnej architektury. W planach jest użycie szlachetnych materiałów: miedzi, stali, drewna i kamienia.

Styczeń 2017

Wizualizacja wykonana przez KONIOR STUDIO + SOKKA

Biblioteka Narodowa przygotowuje się do rozpoczęcia modernizacji czytelń i przestrzeni publicznych. Realizacja projektu pozwoli na udostępnienie użytkownikom w pełni nowoczesnej, funkcjonalnej infrastruktury, co ułatwi dostęp do zbiorów i zwiększy atrakcyjność przestrzeni biblioteki.

W dniu 2 stycznia 2017 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej w ramach przedsięwzięcia pn.: „Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej – projekt modernizacji czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej w Warszawie”.

Spośród wybranych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych (dla typu „infrastruktura nie zabytkowa&rdqurdquo;) projekt uzyskał najwyższą kwotę dofinansowania. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie następujących celów:

  • zwiększenie powierzchni przestrzeni czytelniczej,
  • zwiększenie strefy wolnego dostępu do zbiorów,
  • zwiększenie powierzchni rekreacyjnej,
  • zakup wyposażenia trwałego nowej generacji.

Pozwoli to w nowoczesny sposób zaspokajać potrzeby czytelnicze, przyczyniając się do wzrostu społecznej aktywności kulturalnej, a pośrednio również do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Celem projektu jest także poprawa warunków eksponowania zgromadzonych w Bibliotece obiektów dziedzictwa narodowego, co wpłynie na większą ich dostępność dla zwiedzających oraz użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych (realizacja celów przeciwdziałających wykluczeniu).

Zmodernizowany budynek Biblioteki stanie się jednym z najważniejszych obiektów aktywności kulturalno-edukacyjnej regionu, przyciągającym zarówno społeczność lokalną, jak i przyjezdnych z Polski i zagranicy.

Projekt będzie realizowany w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kulturyVIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.

___________

Zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości przy realizacji projektu