Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN

2014 Priorytet 1

Priorytet 1 Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" 2014

 

Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 1 Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w roku 2014 wynosi 20 mln zł, w tym 1/3 kwoty dotacji na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował w dniu 27 maja 2014 r. Kryteria i zasady rozdziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Szczegółowe zasady podziału dotacji w roku 2014 znajdują się w dokumentach poniżej.

Nabór wniosków w roku 2014

Dyrektor Biblioteki Narodowej zatwierdził w dniu 23 czerwca 2014 r. podział dotacji dla poszczególnych bibliotek publicznych w 2014 r. Podział dotacji został zaproponowany przez wojewódzkie biblioteki publiczne i zaakceptowany przez Zespół Sterujący ds. Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – Priorytet 1.

Termin naboru wniosków ustala się do 11 lipca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego). Kwota wkładu własnego, zadeklarowanego we wniosku, podobnie jak w roku ubiegłym, nie może być mniejsza niż 25% całości kwoty przeznaczonej na realizację zadania przez bibliotekę wnioskującą o dofinansowanie. W przypadku niezłożenia wniosku w terminie lub złożenia wniosku zawierającego błędy formalno-prawne zgodnie z §7 Regulaminu Priorytetu, wnioski zostaną odrzucone.

Wnioski należy składać w formie papierowej w dwóch egzemplarzach na formularzu: Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2014 roku ze środków finansowych Biblioteki Narodowej na adres:

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
z dopiskiem „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1"

Dokumenty do pobrania:

Kontakt

Marzena Kowalczyk-Alberska
Kierownik Zespołu ds. Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
tel. (22) 608-22-50
e-mail: m.kowalczyk@bn.org.pl

Pozostałe telefony kontaktowe:

tel. (22) 608-22-37 – Marcin Kosz e-mail: m.kosz@bn.org.pl
tel. (22) 608-28-38 - Stefania Kwiatkowska e-mail: st.kwiatkowska@bn.org.pl
tel. (22) 608-22-58 – Anna Winiarska e-mail: a.winiarska@bn.org.pl

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny