Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
  1. Programy i usługi /
  2. Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej

Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej

Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego pn.: „Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej – projekt modernizacji czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej”, zgodnie z decyzją z dnia 28.01.2015 r. Biblioteka Narodowa otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 650 000,00 zł przy całkowitym koszcie inwestycji w wysokości: 2 170 558,00 zł.

W latach 2017-2018 Biblioteka Narodowa planuje przeprowadzenie modernizacji czytelń i przestrzeni publicznych Narodowej Książnicy. W związku z tym w ramach uzyskanej dotacji w 2015 i 2016 r. konieczne jest przygotowanie dokumentacji projektowej, która będzie podstawą do dalszych działań modernizacyjnych. Inwestycja polegała będzie na zastąpieniu obecnych czytelń najnowocześniejszą w Polsce przestrzenią biblioteczną, w której zbiory udostępniane będą czytelnikom w formule wolnego dostępu, za pośrednictwem Biblioteki Cyfrowej Polona na ekranach dotykowych oraz w specjalistycznej czytelni zbiorów specjalnych.

Pobierz Informację o wynikach konkursu z dnia 2015-11-23

 

11 stycznia 2016 r.

W gmachu głównym Biblioteki Narodowej od dziś zobaczyć można zwycięskie prace nadesłane w ramach konkursu „Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej”. W lipcu 2015 roku Biblioteka Narodowa ogłosiła konkurs na projekt modernizacji czytelń i przestrzeni publicznych. Działanie to zostało podjęte w ramach uzyskanej dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Rozwój Infrastruktury, priorytet Infrastruktura kultury”. Biblioteka Narodowa otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 650 000,00 zł przy całkowitym koszcie inwestycji w wysokości: 2 170 558,00 zł.

Podstawowym celem konkursu było uzyskanie koncepcji, której realizacja pozwoliłaby stworzyć miejsce nowoczesne, przyjazne, otwarte i spełniające oczekiwania bardzo zróżnicowanych grup użytkowników. W wyznaczonym terminie do składania prac konkursowych wpłynęły cztery prace. Po dokonaniu oceny przez Sąd Konkursowy w listopadzie 2015 roku przyznano I i II nagrodę oraz dwa wyróżnienia.

I nagrodę oraz zaproszenie do negocjacji otrzymała praca konsorcjum KONIOR STUDIO (Katowice) i SOKKA (Gliwice). II nagrodę oraz zaproszenie do negocjacji otrzymała praca autorstwa Chris Castle, EPR Architects (Londyn) oraz
EPR Architects Poland (Wrocław). Wyróżnienia otrzymały: ATELIER LOEGLER (Kraków) oraz Spaceplan (Warszawa).

29 grudnia 2015 r. została podpisana umowa z wykonawcami występującymi wspólnie, tj. konsorcjum KONIOR STUDIO i SOKKA. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej pod nazwą „Projekt przebudowy czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej” w ramach realizacji zadania: „Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej – projekt modernizacji czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Termin realizacji prac – do końca 2016 roku.

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny