Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Patrimonium

Mapy i atlasy

W ramach projektu „Patrimonium” udostępnionych zostanie w formie cyfrowej 10 000 najciekawszych i najbardziej wartościowych map i atlasów ze zbiorów kartograficznych Biblioteki Narodowej.

Najcenniejszą grupę stanowi licząca 305 pozycji kolekcja atlasów starodrucznych. Spośród nich najstarszym dziełem przeznaczonym do digitalizacji jest strasburskie wydanie Geografii Ptolemeusza z 1522 r. Przygotowana zostanie także cyfrowa kopia pierwszej łacińskiej edycji dzieła Cosmographia universalis Sebastiana Münstera (Bazylea 1550), zawierającej kilkaset map, planów i panoram miast, w tym także z obszaru Polski.

Wśród zdigitalizowanych i udostępnionych obiektów znajdzie się także kolekcja atlasów Abrahama Orteliusza. W kolekcji BN znajduje się bowiem aż osiem różnych wydań Theatrum orbis terrarum. Będzie to zarówno pierowdruk z 1570 r., jak i ostatnia, pośmiertna edycja pochodząca z 1603 r. zawierająca większość prac tego znanego niderlandzkiego kartografa, który jako pierwszy wydał zbiór współczesnych sobie map jako spójne merytorycznie i edytorsko dzieło.

Listy obiektów planowanych do digitalizacji w danym miesiącu:

Biblioteka Narodowa 2017