Teraz: otwarte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

MIKROFILMY

W Bibliotece Narodowej znajdują się największe w kraju zbiory mikrofilmowe, które w końcu 2010 r. liczyły 272 246 jednostek. W tej formie Biblioteka już od dawna, a z upływem lat coraz częściej, udostępnia zarówno zbiory własne, jak i obiekty z innych bibliotek. Kolekcja mikrofilmów stanowi znakomity warsztat pracy dla pracowników naukowych.

Katalog

Katalog kartkowy zbiorów mikrofilmowych znajduje się w holu przy wejściu do Czytelni Ogólnej.

Historia

Tragiczne doświadczenia II wojny światowej oraz postępujący proces niszczenia materiałów bibliotecznych, szczególnie tych powstałych w drugiej połowie XIX wieku powodowały powstanie programu centralnego zabezpieczania najcenniejszych zbiorów bibliotecznych. Realizację tego programu rozpoczęto w 1950 r. w Bibliotece Narodowej.

W ciągu 60 lat wykonano ponad 130 tys. mikrofilmów zabezpieczających najcenniejsze materiały biblioteczne z blisko 160 bibliotek: BN, PAN, bibliotek szkół wyższych, towarzystw i instytutów naukowych, bibliotek publicznych, kościelnych oraz cenne materiały ze zbiorów prywatnych. Materiały mikrofilmowane są nie tylko w siedzibie BN, pracownicy biblioteki mikrofilmują cenne pozycje w miejscach ich przechowywania w czasie sesji wyjazdowych (Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu, Biblioteka Narodowa Ukrainy, biblioteki klasztorne).Zbiór jest powiększany o mikrofilmy poloników z bibliotek zagranicznych.

Do chwili obecnej zabezpieczono ok. 38 tys. rękopisów pochodzących głównie z Biblioteki Narodowej, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, bibliotek krakowskich. Prawie 2000 rękopisów pochodzi z bibliotek kościelnych.

Wśród 36 tys. zmikrofilmowanych starych druków znajduje się m.in. ponad 1000 inkunabułów, przeszło 1500 gazet ulotnych polskich i Polski dotyczących z XVI-XVIII w.
10 tys. mikrofilmów rękopisów i druków muzycznych tworzy zbiór muzykaliów. .

Dzień dzisiejszy

Obecnie prace Zakładu Zbiorów Mikrofilmowych koncentrują się na kontynuowaniu programu zapoczątkowanego w 1962 r., czyli kompletowaniu czasopism przed mikrofilmowaniem i zabezpieczaniu na mikrofilmie uzupełnionych roczników, a tym samym tytułów czasopism.
Zbiory mikrofilmowe czasopism liczą ponad 4 tys. tytułów, wśród nich bardzo cenny zbiór stanowią mikrofilmy prasy konspiracyjnej z lat 1939-1945 oraz czasopism podziemnych ukazujących się do 1953 r - ok. 1000 tytułów.

Zbiory czasopism otwiera Merkuriusz Polski z 1661 r. Zmikrofilmowano ponad 30 tytułów periodyków z XVIII w. Czasopisma emigracyjne reprezentowane są od okresu Wielkiej Emigracji (ponad 20 tytułów), poprzez czasopisma związane z emigracją zarobkową, czasopiśmiennictwo z okresu i po II wojnie światowej do współczesnych tytułów wydawanych przez Polonię.
W ramach tego programu zmikrofilmowano ponad 1100 tytułów (w tym 83 dzienniki) czasopism warszawskich. Prasę krakowską reprezentują 242 tytuły (w tym 15 dzienników). Programem objęto również najważniejsze dzienniki regionalne. W planach zabezpieczania znalazły się również czasopisma kresowe, nie tylko wileńskie i lwowskie, ale również lokalne z ponad 20 miast kresowych.

Od 2000 r. Biblioteka Narodowa zabezpiecza tylko własne zbiory.