Teraz: zamknięte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

SEKRETARIAT

Kontakt z Biblioteką Narodową:
tel. (22) 608 29 99 (centrala - czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-15)
tel. (22) 608 23 30 (Informatorium - w godzinach otwarcia BN)
fax (22) 825 52 51
e-mail: kontakt@bn.org.pl

Sprawy przesyłek i korespondencji:
Kancelaria - pok. 283, wejście B - przyjmowanie interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
tel. (22) 608 22 82
fax (22) 608 26 22

Sekretariat

Julia Konopka-Żołnierczuk - kierownik
tel. (22) 608 22 99
e-mail: j.konopka@bn.org.pl

Anna Kowalska - zastępca kierownika
tel. (22) 608 27 30
e-mail: a.kowalska@bn.org.pl

Inicjowanie i organizacja prac związanych z udziałem Biblioteki Narodowej w projektach polskich i międzynarodowych, w szczególności zadań realizowanych w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, projektów unijnych, projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działalności wspomagającej badania.
Obsługa działalności Biblioteki Narodowej na forum międzynarodowym.
Koordynowanie i prowadzenie prac analitycznych w zakresie procesów modernizacyjnych w bibliotekarstwie krajowym i światowym.
Utrzymywanie w imieniu Biblioteki Narodowej, zgodnie z wytycznymi Dyrektora Biblioteki Narodowej, kontaktów z:
urzędami centralnymi;
instytucjami kultury;
bibliotekami krajowymi i zagranicznymi;
bibliotekarskimi organizacjami międzynarodowymi
Redakcja merytoryczna czasopisma „Polish Libraries”.
Przygotowywanie, w porozumieniu z Dyrektorem Biblioteki Narodowej i kierownikami komórek organizacyjnych BN, projektów wewnętrznych aktów normatywnych.
Obsługa posiedzeń Rady Naukowej BN, Krajowej Rady Bibliotecznej, Rady do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego i innych ciał doradczych.
Koordynowanie przygotowania i opracowywanie części opisowej planów, strategii i sprawozdań dotyczących działalności Biblioteki Narodowej dla instytucji zewnętrznych.
Opracowywanie i redakcja corocznego Sprawozdania Biblioteki Narodowej.
Przygotowywanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych dla pracowników Biblioteki Narodowej we współpracy z Biurem Spraw Pracowniczych.
Koordynacja spraw i działań związanych z kontrolą zarządczą w Bibliotece Narodowej.
Prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem czasopism Biblioteki Narodowej do list czasopism punktowanych.
Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.
Udzielanie odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej.
Prowadzenie spraw związanych z usługami świadczonymi na rzecz BN w zakresie telefonów komórkowych.
Obsługa sekretariatów Dyrektora i zastępców Dyrektora BN, w szczególności prowadzenie dokumentacji akt służbowych, włączanie dokumentów do akt, przyjmowanie, przekazywanie i wysyłanie korespondencji, organizacja i obsługa spotkań.
Wykonywanie i zlecanie poza BN tłumaczeń na potrzeby BN.
Koordynacja spraw związanych z kontrolami zewnętrznymi przeprowadzanymi w Bibliotece Narodowej.
Obsługa administracyjna rekrutacji na ogłaszane przez BN wolne stanowiska pracy.
Organizacja delegacji służbowych pracowników Biblioteki Narodowej w zakresie podróży i zakwaterowania.
Obsługa, we współpracy z Biurem Komunikacji i Promocji, wizyt gości krajowych i zagranicznych.