Teraz: zamknięte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

POZOSTAŁE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

Archiwum

mgr Maria Remisz - kierownik
tel. (22) 608 29 75
e-mail: m.remisz@bn.org.pl

Dodatkowy kontakt
tel. (22) 608 25 62; (22) 608 29 65
e-mail: archiwum@bn.org.pl
biuro pok. 1067, 1066

 • przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych Biblioteki,
 • prowadzenie ewidencji oraz przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji,
 • przeprowadzanie skontrum dokumentacji zgromadzonej w magazynie głównym Archiwum,
 • porządkowanie i opracowanie przechowywanej w Archiwum dokumentacji, przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym,
 • udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
 • wycofywanie dokumentacji ze stanu Archiwum w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej,
 • przeprowadzanie kwerend archiwalnych (poszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń lub problemów),
 • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej brakowaniu,
 • przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania Archiwum Państwowemu,
 • szkolenie pracowników komórek organizacyjnych Biblioteki w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją,
 • współpraca z nadzorującym Archiwum Państwowym.

Kancelaria

mgr Marzena Sokołowska - kierownik
tel. (22) 608 24 64
e-mail: m.sokolowska@bn.org.pl
e-mail: kancelaria@bn.org.pl

Grażyna Łęcka - zastępca kierownika
tel. (22) 608 22 81
e-mail: eo@bn.org.pl

Przyjmowanie interesantów:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 - pok. 283, wejście B

 • obsługa kancelaryjna Biblioteki Narodowej,
 • współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego obiegu korespondencji,
 • przyjmowanie wpływu egzemplarza obowiązkowego i przekazywanie do odpowiednich komórek organizacyjnych,
 • udzielenie informacji dotyczących przesyłania egzemplarza obowiązkowego,
 • współpraca z podmiotami realizującymi usługi pocztowe i kurierskie.

Służba Ochrony

Andrzej Bujanowicz - Szef ochrony
tel. (22) 608 22 01
e-mail: a.bujanowicz@bn.org.pl

Dariusz Kajak - zastępca szefa ochrony
tel. (22) 608 22 02
e-mail: d.kajak@bn.org.pl

Całodobowy kontakt
tel. (22) 608 22 22; fax (22) 825 56 59
e-mail: ochrona@bn.org.pl

 • Wewnętrzna Służba Ochrony Biblioteki Narodowej realizuje zadania nałożone:
 • Ustawą z dn. 22.08.1997 r.o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr. 114 poz. 740);
 • Rozporządzeniami około ustawowymi regulującymi zasady funkcjonowania WSO;
 • Planem Ochrony Biblioteki Narodowej uzgodnionym z Komendą Stołeczną Policji;
 • Zarządzeniami Dyrektora Biblioteki Narodowej wprowadzającymi stosowne instrukcje dotyczące Służby Ochrony.
 • zabezpieczenie obiektów bibliotecznych przed kradzieżą, zniszczeniem lub dewastacją
 • konwojowanie mienia Biblioteki.