Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
 1. O Bibliotece Narodowej /
 2. Struktura /
 3. Zakłady /
 4. Zakład Rękopisów

Zakład Rękopisów

Kierownik

Anna Romaniuk
tel. (22) 531 02 26
e-mail: a.romaniuk@bn.org.pl; manus@bn.org.pl

 

Informacja

tel. (22) 531 02 71

Zakres działania

 • Gromadzenie rękopisów:
  • planowanie i prowadzenie polityki gromadzenia rękopisów zgodnie z Zasadami gromadzenia zbiorów w BN,
  • uczestnictwo w Komisji Zakupu Materiałów Bibliotecznych,
  • współpraca z innym bibliotekami i archiwami w zakresie gromadzenia.
 • Przechowywanie, zabezpieczanie i ochrona zbiorów:
  • nadzór nad właściwymi warunkami magazynowania,
  • planowanie i prowadzenie polityki digitalizacji rękopisów,
  • opieka nad Skarbcem BN w ramach prac Komisji Skarbcowej,
  • prowadzenie ewidencji najcenniejszych obiektów w celu ich zabezpieczenia na wypadek szczególnych zagrożeń,
  • kwalifikowanie obiektów zagrożonych do konserwacji,
  • opiniowanie materiałów zgłaszanych do Ośrodka Ochrony Dóbr Kultury.
 • Udostępnianie prezencyjne i wypożyczanie rękopisów:
  • poprzez Zakład Udostępniania Zbiorów w Czytelni Rękopisów i Starodruków,
  • poprzez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną,
  • poprzez uczestnictwo w wystawach zbiorów własnych i wypożyczenia na wystawy organizowane tak w kraju jak za granicą.
 • Opracowanie zbiorów własnych:
  • opracowanie inwentarzowe,
  • opracowanie katalogowe,
  • współpraca z bibliotekami i archiwami w zakresie metodyki opracowania i opisu rękopisu.
 • Informacja o rękopisach własnych i zbiorach rękopisów w Polsce:
  • prowadzenie bazy danych „Inwentarz rękopisów BN",
  • publikacje drukowanych katalogów zbiorów,
  • prowadzenie księgozbioru podręcznego w zakresie rękopisoznawstwa,
  • udzielanie odpowiedzi na kwerendy ustne i pisemne,
  • prowadzenie działalności dydaktycznej i praktyk w zakresie rękopisoznawstwa,
  • popularyzacja zbiorów przez publikacje, pokazy, wykłady i pogadanki,
  • współpraca międzynarodowa w zakresie zbiorów rękopiśmiennych.
 • Realizacja zadań naukowych.
 • Badania historyczne i historycznoliterackie nad zbiorami własnymi.
 • Badania bibliotekoznawcze dotyczące zbiorów rękopiśmiennych.
 • Edycje tekstów ze zbiorów BN.
 • Prace metodyczne w zakresie opracowania i opisu rękopisu.
 • Gromadzenie informacji o zbiorach rękopiśmiennych.
 • Prowadzenie bieżącej bibliografii rękopiśmiennictwa i rękopisoznawstwa.

 

 

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny