Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
 1. O Bibliotece Narodowej /
 2. Struktura /
 3. Samodzielne stanowiska /
 4. Pełnomocnik Dyrektora BN ds. współpracy z bibliotekami publicznymi

Pełnomocnik Dyrektora BN ds. współpracy z bibliotekami publicznymi

Elżbieta Stefańczyk

tel. (22) 608 24 51
fax (22) 608 29 72
e-mail: e.stefanczyk@bn.org.pl

Zakres działania:

 • Prowadzenie, z upoważnienia Dyrektora Biblioteki Narodowej, spraw związanych z Programem Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek".
 • Nadzór, z upoważnienia Dyrektora Biblioteki Narodowej, nad Zespołem do spraw Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek".
 • Inicjowanie i współdziałanie w realizacji różnych form współpracy Biblioteki Narodowej z bibliotekami publicznymi.
 • Współdziałanie, w granicach udzielonych pełnomocnictw, z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie inicjatyw i przedsięwzięć związanych z bibliotekarstwem publicznym.
 • Organizowanie, we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Biblioteki Narodowej, konferencji i narad przedstawicieli bibliotek publicznych.
 • Promocja różnych form usług oraz baz danych Biblioteki Narodowej w bibliotekach publicznych.
 • Udzielanie bibliotekom publicznym porad, konsultacji i informacji we współpracy z odpowiednimi komórkami Biblioteki Narodowej.
 • Utrzymywanie kontaktów z bibliotekami publicznymi i współdziałanie w realizacji inicjatyw i przedsięwzięć ogólnokrajowych i regionalnych; uczestniczenie, z upoważnienia Dyrektora Biblioteki Narodowej, w pracach zespołów roboczych i różnego rodzaju komisji.
 • Przygotowywanie materiałów związanych ze współpracą Biblioteki Narodowej z bibliotekami publicznymi; opracowywanie opinii i ekspertyz z zakresu problematyki bibliotekarstwa publicznego na użytek Biblioteki Narodowej dla bibliotek publicznych i innych instytucji.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biblioteki Narodowej w zakresie współpracy z bibliotekami publicznymi.
Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny