Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN

Audytor Wewnętrzny BN

Aneta Szymanek-Wołek

tel.: (22) 608 29 09
e-mail: audyt@bn.org.pl

Zakres działania:

Stanowisko Audytora Wewnętrznego realizuje ogół działań obejmujących niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w Bibliotece Narodowej, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku których Dyrektor Biblioteki Narodowej uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów, oraz czynności doradcze, mające na celu usprawnienie funkcjonowania Biblioteki Narodowej.

Zadania audytora wewnętrznego w BN:

  • opracowanie, w porozumieniu z Dyrektorem Biblioteki Narodowej, rocznych planów audytu wewnętrznego, opartych na analizie ryzyka oraz przedstawienie planów audytu Ministrowi Finansów
  • przygotowanie sprawozdań z wykonania rocznych planów audytu wewnętrznego i przedstawienie ich Dyrektorowi Biblioteki Narodowej i Ministrowi Finansów
  • opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych czynności audytowych zawierających w szczególności rzetelne, obiektywne i niezależne przedstawienie stanu faktycznego, analizę przyczyn i skutków uchybień oraz zalecenia w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień i przekazywanie sprawozdań Dyrektorowi Biblioteki Narodowej, kierownikom jednostek audytowanych w których przeprowadzono zadania audytowe, oraz Ministrowi Finansów na jego wniosek
  • przeprowadzanie czynności sprawdzających i przygotowanie na ich podstawie informacji dla Dyrektora Biblioteki Narodowej oraz kierowników jednostek audytowanych
Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny