Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN

Grażyna Walczewska-Klimczak

dr Grażyna Walczewska-Klimczak

e-mail: g.walczewska@bn.org.pl
tel. (22) 608 2510

Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Pracowni Bibliotekoznawstwa Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej od 1 lutego 2012 r. W latach 1980 – 2011 nauczyciel akademicki na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1991 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki na podstawie rozprawy „Uwarunkowania autorytetu nauczyciela w środowisku wychowawczym małego miasta – monografia zjawiska pedagogicznego” przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Przecławskiej.

Koordynator i członek wielu projektów i programów badawczych:

 • uczestnik zespołu Stacji Badawczej Wydziału Pedagogicznego UW w Węgrowie (1985 – 1992),
 • rzeczoznawca w zespole opracowującym program specjalizacji „Animacja kultury w środowisku lokalnym” dla Państwowych Pomaturalnych Studiów Kształcenia Animatorów i Bibliotekarzy (1996 – 1997),
 • współautor i realizator programu tygodniowych warsztatów dla instruktorów działów metodycznych bibliotek wojewódzkich „Inna biblioteka. Między stronami, między wierszami”, we współpracy z Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej (1997 – 1999),
 • członek zespołu badawczego realizującego projekt „Czas wolny i zainteresowania kulturalne młodych mieszkańców regionu płockiego” pod kierunkiem prof. A. Przecławskiej (1996 – 2003),
 • koordynator projektu „Animacja czytelnictwa dziecięcego w bibliotekach regionu płockiego” realizowanego w latach 2001 – 2005. Efekty działań animacyjnych opisane w publikacji „Animacja czytelnictwa dziecięcego. Koncepcje – doświadczenia – postulaty” (red. J. Papuzińska, G. Walczewska-Klimczak), Płock 2004,
 • członek zespołu realizującego projekt szkoleniowy „Animacja czytelnictwa dziecięcego w środowiskach lokalnych. Warszawa – Kielce – Płock” dla 100 bibliotekarzy lokalnych bibliotek dziecięcych, organizowany w Książnicy Płockiej, Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach i w Bibliotece Miasta St. Warszawy (1995 – 2001).

Członek-założyciel organizacji pozarządowych:

 • Polska Sekcja IBBY – członek zwyczajny,
 • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA – członek honorowy i konsultant naukowy

Realizowane tematy:

 • Biblioteki szkolne – funkcje, zadania, środowiskowe uwarunkowania i konteksty działania
 • Model obsługi czytelniczej w gminie. Biblioteka w otoczeniu społecznym i instytucjonalnym (praca zespołowa)
 • projekt realizowany od 2012 r. Badania sondażowe przeprowadzono w sześciu gminach w trzech województwach. Ich celem było zdobycie wiedzy na temat praktycznych rozwiązań organizacyjnych obsługi zróżnicowanych grup czytelników w małym środowisku. Badania przeprowadzono w bibliotekach szkolnych, wśród uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i pierwszych klas gimnazjum.
 • projekt badań na 2013 r. dotyczy analizy rozwiązań organizacyjnych różnych typów połączeń bibliotek publicznych np. z instytucjami kultury, urzędami gmin i innymi oraz obsługi czytelniczej w tych środowiskach przez biblioteki publiczne, szkolne i inne funkcjonujące w obrębie środowiska lokalnego; wpływu zmian organizacyjnych (połączenie bibliotek z innymi instytucjami) na efektywność pracy bibliotek i ich ocenę w odbiorze użytkowników.
Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny