Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN

Zofia Zasacka

dr Zofia Zasacka

Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1982), doktor nauk społecznych w zakresie socjologii (stopień uzyskany na podstawie rozprawy "Wyobrażenia ojczyzny i oblicza patriotyzmu. Analiza tekstów literackich w podręcznikach do języka polskiego dla szkoły podstawowej w latach 1945-1990", obronionej na Wydziale Filozofii i Socjologii UW w 2001 r.). W latach 1982-1986 w Pracowni Badań Społecznych Ośrodka Badania Opinii Publicznej oraz Studiów Programowych Komitetu do Spraw Radia i Telewizji. Od 1987 r. w Zakładzie Badań Czytelnictwa IKiCz; początkowo na stanowisku starszego asystenta, obecnie (od 2002 r.) - adiunkta.

Lista publikacji

Realizowany temat:

Czytelnictwo dzieci i młodzieży

Przedmiotem badań są postawy czytelnicze nastolatków. Wśród celów badawczych jest ocena społecznego zasięgu książki wśród polskich uczniów; wyróżnienie wspólnego obszaru doświadczeń lekturowych odbywanych w czasie wolnym i w ramach obowiązku szkolnego oraz różnic społeczno-kulturowych ujawniających się w praktykach i motywacjach czytelniczych oraz sposobach uczestnictwa w społecznym obiegu książki nastoletnich czytelników. Od 2003 r. realizowane są cykliczne ogólnopolskie sondaże czytelnictwa piętnastolatków (uczniów trzeciej klasy gimnazjum), co umożliwia obserwację trendów w postawach czytelniczych gimnazjalistów. Ostatnia edycja z 2013 r. została poszerzona o badanie wśród dzieci (uczniów szóstych klas szkoły podstawowej). Składa się ona z dwóch etapów: jakościowego (polegał na przeprowadzeniu, na przełomie 2012 i 2013 r., 48 indywidualnych wywiadów pogłębionych wśród dwunastolatków i piętnastolatków) i ilościowego. W badaniu ilościowym, zrealizowanym w listopadzie 2013 r. uczestniczyło łącznie 3 537 uczniów, w tym 1 721 uczniów ze 100 szkół podstawowych oraz 1 816 uczniów z 102 gimnazjów w Polsce. Badanie czytelnictwa dzieci i młodzieży zostało zrealizowane w Instytucie Badań Edukacyjnych (IBE) przy współpracy z Biblioteką Narodową w ramach projektu pt. „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”. Jest to projekt systemowy, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty.

Problematyka badania obejmuje następujące kwestie szczegółowe:

 • jakie jest miejsce i funkcja lektury książkowej wśród innych form aktywności w czasie wolnym dorastającej młodzieży, jakie są jej preferencje lekturowe i stosunek do czytania książek, książki lubiane i cenione oraz wartości przypisywane udanej lekturze;
 • jaki obszar wspólnych doświadczeń symbolicznych lekturowych pozostawia w świadomości 15-latków lektura książkowa, np. miejsce w nim na kulturę popularną i kanon lektur szkolnych;
 • jakie grupy społeczno-demograficzne gimnazjalistów wykazują opór wobec lektury książkowej odbywanej w ramach obowiązku szkolnego i w czasie wolnym;
 • jakie są społeczno-kulturowe uwarunkowania sposobów pozyskiwania lektur (ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek szkolnych i publicznych i oraz społeczny obieg książki w środowisku społecznym nastolatków.

Tematy badawcze:

 • Organizacja zakupu nowości (książek, dokumentów audiowizualnych i elektronicznych) i ich wykorzystanie w bibliotekach publicznych
 • Od wiedzy i efektów
 • Czytelnictwo polskiej młodzieży - wspólnota symboliczna i kulturowe dystanse

Współpraca z bibliotekami

 • Od wiedzy i efektów - projekt dofinansowany przez MKiDzN w ramach Programu operacyjnego „Edukacja kulturalna i diagnoza kultury", Priorytet „Obserwatorium kultury", realizowanego przez Bibliotekę Elbląską im. C. Norwida - przygotowanie, uczestnictwo w realizacji i opracowanie części analitycznej projektu ( badania sondażowego zrealizowanego w gimnazjach z Elbląga i powiatu elbląskiego) II-X 2009 roku.
 • Gimnazjaliści i ich czytanie dla przyjemności referat na IV Konferencji Nauczycieli i Bibliotekarzy Czytelnictwo dzieci i młodzieży (Wrocław, 15-16 kwietnia 2010)
 • Czytelnictwo młodzieży referat na seminarium Biblioteki w systemie oświaty i kultury, zatytułowanym: Czytelnictwo i bibliotekarstwo końca pierwszej dekady (BN, 21 stycznia 2010)
 • Nastoletni czytelnicy - wspólnota symboliczna i społeczne dystanse referat na konferencji naukowej Czytanie, czytelnictwo, czytelnik jako zjawisko kultury i przedmiot badań (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, 1-3 grudnia 2009 r.)
 • Co czytają gimnazjaliści wykład na seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy zorganizowanego w ramach Wszechnicy dla Edukatorów przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, 11 listopada 2009 r.
 • Doświadczenia czytelnicze gimnazjalistów - podobieństwa i dystanse referat na konferencji Animacja czytelnicza w bibliotekach organizowanej przez Bibliotekę Elbląską im C. Norwida, 28 października 2009 r.
 • Gimnazjaliści jako czytelnicy książek referat na konferencji bibliotekarzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizowanej przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (Łódź, 21 września 2005 r.)
 • Praktyki czytelnicze nastolatków referat na konferencji informatyczno-metodycznej organizowanej przez Bibliotekę Miejską w Płocku (18 października 2004 r.)
 • Dziecko i książka - badanie czytelnictwa gimnazjalistów referat na konferencji informatyczno-metodycznej organizowanej Ośrodek Dokształcania Nauczycieli i Centralną Bibliotekę Wojskową (Warszawa, 22 września 2004 r.)
 • Doświadczenia czytelnicze gimnazjalistów - biblioteki jako źródło czytanych lektur - referat na seminarium dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. C. K. Norwida w Zielonej Górze, 16 marca 2011 r.)
 • Ciągłość i zmiany w postawach czytelniczych młodzieży - referat na konferencję „Między dzieciństwem a dojrzałością, czyli młodzież w bibliotece zorganizowaną przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Warszawie 28 marca 2011 r.

 

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny