Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN

Pracownia Badań Czytelnictwa

Kierownik Pracowni

dr Roman Chymkowski
tel. (22) 608 25 11
e-mail: zaczyt@bn.org.pl

Zakres działania Pracowni

  • Prowadzenie prac naukowych w zakresie społecznego zasięgu książki w Polsce współczesnej, czytania na tle innych form uczestnictwa w kulturze, czytelnictwa wybranych kategorii społecznych (zwłaszcza młodzieży szkolnej, studentów, osób starszych), praktyk lekturowych i strategii przetwarzania informacji w środowisku ICT
  • Upowszechnianie wyników prac naukowych w postaci recenzowanych monografii i tomów zbiorowych, artykułów w recenzowanych tomach zbiorowych i czasopismach naukowych o zasięgu krajowym lub światowym, bibliografii, edycji źródeł, przekładów, a także referatów na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych
  • Opracowanie corocznego raportu Społeczny zasięg książki w Polsce
  • Współpraca z instytucjami naukowymi i bibliotekami w kraju i za granicą
  • Przygotowywanie ekspertyz i opracowań
  • Działalność szkoleniowa i konsultacyjna
  • Działalność informacyjna i popularyzatorska

 

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny