Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
  1. O Bibliotece Narodowej /
  2. Struktura /
  3. Instytuty /
  4. Instytut Książki i Czytelnictwa

Instytut Książki i Czytelnictwa

p.o. kierownika

dr Roman Chymkowski
tel. (22) 608 28 57
e-mail: r.chymkowski@bn.org.pl

Zastępca kierownika

dr Barbara Budyńska
tel. (22) 608 25 14
e-mail: b.budynska@bn.org.pl

Zakres działania Instytutu

  • Prowadzenie prac naukowych w dziedzinie bibliotekoznawstwa, współczesnego czytelnictwa oraz historii bibliotek i czytelnictwa
  • Upowszechnianie wyników prac naukowych w postaci recenzowanych monografii i tomów zbiorowych, artykułów w recenzowanych tomach zbiorowych i czasopismach naukowych o zasięgu krajowym lub światowym, bibliografii, edycji źródeł, przekładów, a także referatów na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych
  • Współpraca z instytucjami naukowymi i bibliotekami w kraju i za granicą
  • Przygotowywanie ekspertyz i opracowań
  • Działalność szkoleniowa i konsultacyjna
  • Działalność informacyjna i popularyzatorska

Struktura organizacyjna

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny