Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
 1. O Bibliotece Narodowej /
 2. Struktura /
 3. Biura /
 4. Biuro Spraw Pracowniczych

Biuro Spraw Pracowniczych

Kierownik

Magdalena Sowier
tel. (22) 608 22 70
e-mail: m.sowier@bn.org.pl

Zastępca kierownika

Beata Jaworska

Zakres działania

 • Prowadzenie spraw osobowych i płacowych pracowników BN a w szczególności:
  • przygotowanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
  • obsługa (naliczanie i wypłata) wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy oraz innych umów (zleceń, o dzieło),
  • prowadzenie akt osobowych,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy.
 • Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
  • Przygotowywanie formularzy zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ubezpieczeń społecznych.
  • Przygotowywanie dla ZUS wniosków pracowników ubiegających się o rentę i emeryturę.
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie spraw pracowniczych.
 • Koordynacja spraw związanych ze stażami, praktykami i wolontariatem.
 • Prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

 

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny