Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
 1. O Bibliotece Narodowej /
 2. Struktura /
 3. Biura /
 4. Biuro Planowania i Zamówień Publicznych

Biuro Planowania i Zamówień Publicznych

Kierownik

Sławomir Majcher
tel. (22) 608 22 71
fax (22) 608 26 24
e-mail: s.majcher@bn.org.pl

Zastępca kierownika

Katarzyna Urbaś

Zakres działania

 • Koordynacja procesu przygotowywania planu rzeczowo-finansowego BN
 • Kontrola stanu realizacji planów rzeczowo-finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych BN zgodnie z Instrukcją sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Bibliotece Narodowej
 • Dokonywanie korekt planów rzeczowo-finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych BN i przedkładanie ich osobom upoważnionym do akceptacji
 • Przygotowywanie planu zamówień publicznych na podstawie i w korelacji z planem rzeczowo-finansowym BN, korekta planu zamówień publicznych, kontrola nad jego realizacją oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji planu zamówień publicznych
 • Uczestniczenie wraz z merytorycznymi komórkami wnioskującymi o wszczęcie postępowań w przygotowywaniu postępowań o zamówienie publiczne, zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych
 • Prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne
 • Prowadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych
 • Ewidencja postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i terminowe przekazywanie go Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych
 • Weryfikacja i rejestracja wniosków zgłaszanych przez komórki organizacyjne BN na dostawy towarów, usługi i roboty budowlane oraz wniosków o zawarcie umowy zlecenia/o dzieło
 • Wprowadzanie i akceptacja wniosków dotyczących zakupu usługi lub towaru (CRZ) oraz wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne (PZP) w systemie MAXeBiznes
 • Kontrola dokumentów zakupu pod względem zgodności z: wnioskami zakupowymi, przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, planem rzeczowo-finansowym BN, planem zamówień publicznych, umowami zawartymi w wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne
Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny