Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej

Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie

Siedziba główna Biblioteki Narodowej ma być miejscem zachęcającym do odwiedzin, inspirującym, wpisującym się w oczekiwania współczesnego świata, warto więc by funkcjonowała w sposób przyjazny środowisku. W tym celu powstał projekt modernizacji energetycznej, który poprzez wdrożenie szeregu działań związanych m.in. z modyfikacją systemów docieplenia, wentylacji i oświetlenia, umożliwi obniżenie poziomu zużycia energii w budynkach Biblioteki oraz przyczyni się do zmniejszenia ilości emitowanych zanieczyszczeń. Efektem tych działań będzie poprawa jakości otaczającego powietrza. Oznacza to lepsze warunki korzystania z infrastruktury Biblioteki dla odwiedzających jak i pracowników, a w dalszej perspektywie również poprawę estetyki otoczenia oraz lepszy stan zdrowia okolicznej społeczności.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu to 12 550 418, 22 zł, przy czym wkład Funduszy Europejskich zakładany jest na 6 223 207,08 zł.  

Aktualności 

Październik 2017

Zwiększenie dofinansowania projektu „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie”.

W dniu 6 października Pani Grażyna Spiechowicz–Kristensen Zastępca Dyrektora Biblioteki Narodowej i Pan Artur Szymon Michalski zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie”.

Zgodnie z jego zapisami całkowity koszt projektu wyniesie 12,55 mln zł, natomiast dofinansowanie z Funduszy Europejskich wzrośnie do kwoty 6,2 mln zł. 

Lipiec 2017

Podpisana umowa z wykonawcą na modernizację instalacji oświetleniowej.

W dniu 26 lipca 2017 r. podpisano pierwszą umowę w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie” dofinansowanego  z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Zakres prac obejmuje wymianę instalacji oświetleniowej w toaletach budynku „A” wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne źródła światła typu LED oraz oświetlenie kierunkowe i ewakuacyjne.

Ponadto, w budynku „A”,  wykonany zostanie system sterowania oświetleniem w celu inteligentnego zarządzania energią. 

W ramach instalacji systemu zastosowane zostaną nowoczesne urządzenia służące optymalizacji zużycia energii elektrycznej, jak np.: czujniki natężenia oświetlenia (wyłączające oświetlenie wraz z osiągnięciem odpowiedniego poziomu oświetlenia naturalnego) , czujniki natężenia oświetlenia z funkcją czujników ruchu i obecności, urządzenia do przesyłania danych, panele sterujące, itp.

Zastosowanie systemu umożliwi obniżenie zużycia energii elektrycznej.

Zdjęcie z archiwum Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Grudzień 2016

Biblioteka Narodowa uzyskała fundusze na modernizację energetyczną budynków „A” przy al. Niepodległości 213 w Warszawie.

Dzięki podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu Biblioteka Narodowa będzie mogła  przeprowadzić szereg prac budowlanych, unowocześniając system wentylacji w swojej głównej siedzibie. Celem inwestycji jest redukcja emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury Biblioteki Narodowej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Działania te wpisują się w ideę ochrony środowiska poprzez zastosowanie rozwiązań energooszczędnych w infrastrukturze publicznej oraz poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Projekt będzie realizowany w ramach poddziałania 1.3.1 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Umowę podpisali Pani Grażyna Spiechowicz-Kristensen, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej i Pan Artur Szymon Michalski, zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

___________

Zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości przy realizacji projektu 

Biblioteka Narodowa 2017