Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej

Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej

Przestrzenie publiczne Biblioteki Narodowej to wizytówka całej instytucji, która chce funkcjonować jako miejsce nowoczesne, przyjazne, otwarte i spełniające oczekiwania wielu grup społecznych. Biblioteka to miejsce pracy i spotkań dla środowisk naukowych (kadry akademickiej, studentów), literatów, bibliotekarzy, dziennikarzy, polityków, działaczy społecznych a także wszelkich odbiorców kultury, czytelników z Polski i zagranicy, w tym młodzieży i seniorów, a także osób niepełnosprawnych i wykluczonych.

W trakcie realizacji projektu  czytelnie i przestrzenie publiczne Biblioteki zostaną zmodernizowane i zaaranżowane w sposób umożliwiający korzystanie ze zbiorów na kilka sposobów:

  • w sposób tradycyjny,
  • najnowocześniejszy w momencie tworzenia  dokumentacji projektowej (komputery, ekrany dotykowe, bazy danych, itp.),
  • przyszłościowy, czyli umożliwiający w najbliższych latach wprowadzenie technologii, będących aktualnie na etapie badań.

Celem projektu jest także stworzenie możliwości odpoczynku i rekreacji dla różnych grup użytkowników w przestrzeni publicznej Biblioteki Narodowej.

Aktualności 

Marzec 2017

Dofinansowanie wysokości 16,2 mln zł otrzymała Biblioteka Narodowa na modernizację czytelń i przestrzeni publicznych w gmachu głównym na Polu Mokotowskim. 80% tych środków – 13 mln zł – pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Pozostałe 20% – 3,2 mln zł – przekaże Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z budżetu państwa. W poniedziałek 6 marca w siedzibie Ministerstwa odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

Umowę podpisali: wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński oraz dyrektor BN dr Tomasz Makowski i wicedyrektor BN Grażyna Spiechowicz-Kristensen.

Dzięki modernizacji wnętrza Biblioteki Narodowej zostaną dostosowane do najnowocześniejszych standardów. W odnowionym gmachu głównym znajdować się będą różnorodne przestrzenie, w których każdy znajdzie odpowiednie dla siebie warunki do pracy. Powstanie przestronna, otwarta sala z wolnym dostępem do książek, jak i mniejsze, specjalistyczne czytelnie o bardziej kameralnym charakterze. Zmodernizowane zostaną także przestrzenie pomocnicze, m.in. szatnie czy umożliwiające odpoczynek ogrody w patiach, każdy o odmiennej stylistyce. Autorzy projektu dużą wagę przykładają nie tylko do użyteczności, ale także do atrakcyjności wizualnej architektury. W planach jest użycie szlachetnych materiałów: miedzi, stali, drewna i kamienia.

Styczeń 2017

Wizualizacja wykonana przez KONIOR STUDIO + SOKKA

Biblioteka Narodowa przygotowuje się do rozpoczęcia modernizacji czytelń i przestrzeni publicznych. Realizacja projektu pozwoli na udostępnienie użytkownikom w pełni nowoczesnej, funkcjonalnej infrastruktury, co ułatwi dostęp do zbiorów i zwiększy atrakcyjność przestrzeni biblioteki.

W dniu 2 stycznia 2017 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej w ramach przedsięwzięcia pn.: Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej – projekt modernizacji czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej w Warszawie”.

Spośród wybranych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych (dla typu „infrastruktura nie zabytkowa”) projekt uzyskał najwyższą kwotę dofinansowania. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie następujących celów:

  • zwiększenie powierzchni przestrzeni czytelniczej,
  • zwiększenie strefy wolnego dostępu do zbiorów,
  • zwiększenie powierzchni rekreacyjnej,
  • zakup wyposażenia trwałego nowej generacji.

Pozwoli to w nowoczesny sposób zaspokajać potrzeby czytelnicze, przyczyniając się do wzrostu społecznej aktywności kulturalnej, a pośrednio również do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Celem projektu jest także poprawa warunków eksponowania zgromadzonych w Bibliotece obiektów dziedzictwa narodowego, co wpłynie na większą ich dostępność dla zwiedzających oraz użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych (realizacja celów przeciwdziałających wykluczeniu).

Zmodernizowany budynek Biblioteki stanie się jednym z  najważniejszych obiektów aktywności kulturalno-edukacyjnej regionu, przyciągającym zarówno społeczność lokalną, jak i przyjezdnych z Polski i zagranicy.

Projekt będzie realizowany w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kulturyVIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.

___________

Zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości przy realizacji projektu 

Biblioteka Narodowa 2017