Teraz: otwarte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

ZASOBY INFORMACYJNE ONLINE

Zasoby informacyjne dostępne online na terenie Biblioteki Narodowej

Zasoby dostępne są po zalogowaniu na komputerach znajdujących się na terenie BN – także na własnych laptopach czytelników korzystających z bibliotecznego Wi-Fi. Logowanie jest dostępne dla każdego użytkownika posiadającego elektroniczną kartę czytelnika. Udostępniamy kolekcje czasopism elektronicznych, naukowe bazy danych, archiwa krajowych dzienników, wycinków prasowych oraz bazę prawniczą Legalis.

 • JSTOR - Dostęp do czasopism archiwalnych (Public Library Collection I oraz Jewish Studies Collection) i bieżących: ok. 1500 wiodących czasopism akademickich z dziedziny humanistyki, nauk społecznych i innych a także wybranych monografii potrzebnych w pracy akademickiej.
 • Brill: Book History Online - Międzynarodowa bibliografia w dziedzinie historii książki i bibliotek. Oferuje szeroki przegląd wszystkich publikacji akademickich napisanych z perspektywy historycznej. Zawiera monografie, artykuły i recenzje mówiące o historii książki, sposobach jej wytwarzania i rozpowszechniania.
 • De Gruyter: Bibliotheca Teubneriana Latina (BTL) Online – Dostęp do wszystkich wydań tekstów łacińskich opublikowanych w Bibliotheca Teubneriana, począwszy od czasów antycznych poprzez średniowiecze, aż do tekstów nowożytnych.
 • De Gruyter: Thesaurus Linguae Latinae (TLL) Online – Największy słownik łaciński na świecie oraz baza obejmująca wszystkie teksty łacińskie do roku 600 n.e.
 • Gramophone – prestiżowe czasopismo poświęcone muzyce klasycznej. Pełne teksty dostępne od 1923 roku.
 • Wirtualna Biblioteka Nauki – oferuje dostęp do następujących baz danych:
  • Science Direct – dostęp do pełnych tekstów książek i czasopism z dziedziny nauk humanistycznych, medycyny, fizyki i inżynierii i in.
  • Springer – dostęp do pełnych tekstów książek i czasopism z zarządzania, chemii, informatyki, ekonomii, medycyny, nauk politycznych, historii, nauk społecznych, psychologii i in.
  • Wiley Online Library – dostęp do pełnych tekstów czasopism z architektury, sztuki, literatury, historii, religii, ekonomii, medycyny, weterynarii, rolnictwa i in.
  • Nature – dostęp do pełnych tekstów czasopisma od 2010 roku.
  • Science – dostęp do pełnych tekstów czasopisma od 1997 roku.
  • E-książki – dostęp do 16.653 e-książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004, 2005 i 2009-2011
  • Infona - archiwum krajowe wraz z bieżącymi zasobami i codzienną aktualizacją czasopism wydawnictw Springer i Wiley, książki Springer z lat 2004, 2005 i 2009-2011 oraz książki Wiley z lat 2009 i 2015
  • Ebsco – dostęp m.in. do baz: Academic Search Complete, Agricola, Eric, Medline, Business Source Complete

Archiwa i bazy dostępne w Informatorium