Teraz: otwarte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

O DOMENIE PUBLICZNEJ

O domenie publicznej

Domena publiczna: wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę. Domena publiczna obejmuje całą wiedzę i informacje – w tym książki, zdjęcia i utwory audiowizualne – które nie są już chronione prawem autorskim i mogą być wykorzystywane bez ograniczeń. Materiały te dzielą się na dwie kategorie: 1. Dzieła, do których wygasły autorskie prawa majątkowe. To twórczość, z której możemy korzystać w całkowicie dowolny sposób, nawet w celach komercyjnych, ponieważ nie podlega już ograniczeniom wynikającym z ochrony autorskich praw majątkowych. UWAGA: Należy pamiętać, żeby wykorzystując utwory z domeny publicznej zawsze wskazywać imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu (jeżeli te informacje są dostępne). 2. Dokumenty które nie podlegają przepisom prawa autorskiego. W Polsce na mocy ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych spod ochrony prawnoautorskiej wyłączone zostały następujące materiały: akty normatywne lub ich urzędowe projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, opublikowane opisy patentowe lub ochronne, proste informacje prasowe.