Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
 1. Katalogi i bibliografie /
 2. Katalogi kartkowe /
 3. Katalog alfabetyczny książek

Katalog alfabetyczny książek

Gmach główny, al. Niepodległości 213, parter

Informacja

tel. (22) 608 24 91, (22) 608 24 92
e-mail: bninform@bn.org.pl

Katalog alfabetyczny - w formie kartkowej - zawiera opisy książek wydanych w latach 1801-1999. Opisy książek opublikowanych od roku 2000 znajdują się tylko w katalogu komputerowym Biblioteki Narodowej, prowadzonym w systemie INNOPAC.

Jak szukać:

 • Prac autorskich szuka się pod nazwiskiem autora (do trzech autorów), prac zbiorowych (powyżej trzech autorów lub nie posiadających autorstwa) szuka się pod tytułem.
 • Twórczość poszczególnych autorów zgromadzona jest pod ich nazwą oryginalną, np. Shakespeare, a nie Szekspir.
 • Twórczość autorów starożytnych greckich i rzymskich zgromadzona jest pod ich nazwą łacińską, np. Plato, a nie Platon, Aristoteles, a nie Arystoteles.
 • Opisy dokumentów w alfabetach niełacińskich transliterowane są na alfabet łaciński, np. Šalamov Varlam Tichonovič, a nie Шаламов Варлам Тихонвич.
 • We wszystkich językach obcych nie uwzględnia się znaków diakrytycznych - szereguje się litery podstawowe, np. hasła Šalamov szuka się jak Salamov, hasła Čapek - jak Capek, hasła Müller - jak Muller.
 • W języku polskim uwzględnia się znaki diakrytyczne, tak więc litera ó stoi po literze o, ś po s, ż po z itp.
 • Układ kart w obrębie twórczości jednego autora:
  • szereg alfabetyczny to literatura o autorze: hasła w cudzysłowie i odsyłacze (karty z napisem zob., to jest zobacz).
  • szereg alfabetyczny to wydania zbiorowe danego autora; tytuły typowe to np.: Dzieła, Dzieła wybrane, Oeuvres, Scrieri, Werke, Wybór dzieł.
  • szereg alfabetyczny to tytuły poszczególnych prac.
  • szereg alfabetyczny to prace współautorskie, w których poszukiwany autor występuje na pierwszym miejscu, szeregowane w alfabetycznej kolejności następnego autora.

Uwaga: Od maja 1998 r. prace współautorskie opisywane są pod pierwszym autorem. Następny autor otrzymuje kartę odsyłaczową.

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny