Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
 1. Katalogi i bibliografie /
 2. Bibliografia narodowa /
 3. „Bibliografia Polska 1901-1939”

„Bibliografia Polska 1901-1939”

„Bibliografia polska 1901-1939” - retrospektywna bibliografia narodowa zajmuje się kontynuacją chronologiczną „Bibliografii polskiej” XIX w. Estreicherów.

Podejmowane próby opracowania bibliograficznego piśmiennictwa od początku XX wieku to:

 • w latach 1907-1912 przy Towarzystwie Biblioteki Publicznej w Warszawie powstał Instytut Bibliograficzny, którego celem były m.in. prace nad bibliografią retrospektywną,
 • w 1918 r. Jan Muszkowski rozpoczął pracę nad bibliografią, która zasięgiem chronologicznym obejmowała lata 1901-1925,
 • w 1928 r. opracowano w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej projekt komasacji retrospektywnej za lata 1926-1930.

Wszystkie te prace nie doczekały się realizacji.

Od 1950 r. w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej w Dziale Bibliografii Retrospektywnej (od 1954 r. Zakładzie Bibliografii Retrospektywnej, od 1975 r. Zakładzie Bibliografii Polskiej 1901-1939) rozpoczęto prace nad bibliografią piśmiennictwa XX w., które trwają do chwili obecnej.

Zasięg i zakres wydawniczy

„Bibliografia” rejestruje wydawnictwa opublikowane na ziemiach polskich (bez względu na język publikacji i narodowość autora) oraz polonica spoza ziem polskich. Zasięg terytorialny to granice Polski z 1939 r. Zasięg chronologiczny obejmuje okres od 1901 r. do końca sierpnia 1939 r. Zasięg formalno-wydawniczy obejmuje druki zwarte, wydawnictwa nutowe, atlasy mapy, albumy rycin.

Dobór i selekcja materiału

Selekcji, w przypadku wydawnictw krajowych, podlegają jedynie:

 • druki o objętości do czterech stron (z wyjątkiem: prac autorskich, tekstów literackich, prac wchodzących w skład serii, tekstów o charakterze naukowym, odbitek i nadbitek, jednodniówek, nut, dokumentów dyplomatycznych oraz norm),
 • dokumenty życia społecznego: cenniki, formularze ankiet i legitymacje bez statutu organizacji, katalogi i prospekty, klepsydry, plakaty, programy imprez, prospekty reklamowe, rozkłady jazdy, ulotki, zaproszenia, bilanse finansowe i księgowe, budżety, spisy abonamentów sieci telefonicznej, taryfy opłat.

Wobec poloników zagranicznych w zasadzie nie jest stosowana selekcja, rejestrowane są wszystkie dokumenty życia społecznego. Selekcji podlegają jedynie:

 • mapy i ryciny wydane pojedynczo,
 • publikacje wydane za granicą niestanowiące polonicum etnicznego (autorskiego), językowego lub treściowego, a z Polską związane tylko miejscem druku lub składu księgarskiego.

Publikacje zawierające tylko małe fragmenty związane treściowo z Polską lub Polakami oceniane są indywidualnie i rejestrowane z adnotacją „Passim o Polsce”, albo odrzucane.
Selekcji podlegają również dzieła o charakterze encyklopedycznym, zawierające m.in. hasła związane z Polską i Polakami.

Przepisy katalogowania

Od 2004 r. „Bibliografia polska 1901-1939” opiera się na następujących normach:

 • PN-N-01152.01:1982 - Opis bibliograficzny. Książki
 • PN-N-01152.01/A1:1997 - Opis bibliograficzny. Książki (Zmiana A1)
 • PN-N-01152.06: 1983 - Opis bibliograficzny. Druki muzyczne
 • PN-N-01152-2: 1997 - Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe
 • PN-N-01229: 1998 - Hasło opisu bibliograficznego. Hasło osobowe
 • PN-N-01230: 2001 - Hasło opisu bibliograficznego. Hasło korporatywne
 • PN-N-01231: 2001 - Hasło opisu bibliograficznego. Hasło tytułowe
 • PN-N-01228: 1994 - Hasło opisu bibliograficznego. Forma nazw geograficznych
 • PN-N-01158: 1985 - Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym
 • PN-N-01211: 1974 - Transliteracja alfabetu hebrajskiego
 • PN-N-01212: 1974 - Transliteracja pisma jidysz
 • PN-N-01201: 1982 - Transliteracja alfabetów cyrylickich na alfabet łaciński

Forma prezentacji „Bibliografii”

 • Bibliografia drukowana zarejestrowała (w t. 1-16) 117.097 pozycji bibliograficznych w układzie alfabetycznym. Do tej pory ukazały się następujące tomy:
 • Baza danych w systemie MAK zawiera 73 233 rekordy bibliograficzne (obejmuje opisy bibliograficzne 7-16 oraz zakres liter od Kn do Z, zredagowanych i przygotowanych do publikacji poszczególnych liter. Baza jest aktualizowana raz na kwartał. Opisy są sporządzane w formacie MARC 21.
  Hasła formalne wzorcowe opracowuje się w bazie katalogowej Biblioteki Narodowej Millennium.
 • Wersja cyfrowa dostępna w CBN Polona
 • Kartoteka kartkowa znajdująca się w Zakładzie Bibliografii Polskiej 1901-1939, która obejmuje zakres liter A-Z i ma zgromadzonych ok. 300 000 opisów bibliograficznych na podstawie zbiorów następujących bibliotek: Biblioteki Narodowej, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Uniwersytetu Poznańskiego, Książnicy Miejskiej w Toruniu, Biblioteki Śląskiej oraz źródeł drukowanych.

Kontakt

Wydawnictwo BN

Sprzedaż drukowanych tomów „Bibliografii polskiej 1901-1939”
www.ksiegarnia.bn.org.pl
tel.  (22) 608 25 39
e-mail:  wydawnictwo@bn.org.pl

Zakład Bibliografii Polskiej 1901-1939

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

Kierownik: Joanna Podurgiel
tel.: (22) 608 29 22
e-mail: j.podurgiel@bn.org.pl

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny