Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Herbert 2014 | 90. urodziny poety

Biblioteka Narodowa Fundacja im. Zbigniewa Herberta

Goście

Timothy Garton Ash

– brytyjski historyk i publicysta, od lat związany z Polską i Europą Środkową. Profesor studiów europejskich na Oxford University, fellow na St. Antony's College oraz senior fellow na Stanford University. Jego eseje ukazują się na łamach wielu czasopism, między innymi „The New York Review of Books”, „The New York Times”, „The Washington Post”, „Prospect”, „The Wall Street Journal”, „The Globe and Mail”. Jest autorem szeroko komentowanej kolumny w „Guardianie”, poświęconej stosunkom międzynarodowym. W Polsce jego teksty publikuje „Gazeta Wyborcza”. Obecnie pracuje nad książką o wolności słowa w dobie internetu oraz masowych migracji. Prowadzi również projekt internetowy poświęcony wolności słowa - freespeechdebate.com. Wśród wielu nagród i wyróżnień za swoje teksty otrzymał również Nagrodę George’a Orwella.

 

Dariusz Czaja

– antropolog kultury, redaktor kwartalnika „Konteksty”, eseista, recenzent muzyczny. Doktor habilitowany, wykładowca w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Mąż, ojciec, krakauer. Opublikował: Metamorfozy ciała. Świadectwa i interpretacje (red.), 1999; Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne, 2004; Anatomia duszy. Figury wyobraźni i gry językowe, 2006; Lekcje ciemności, 2009 – nagroda Fundacji TVP Kultura („Gwarancja Kultury"); Gdzieś dalej, gdzie indziej, 2010 – nagroda „Warszawska Premiera Literacka” 2011, nominacja do nagrody „Nike”; Znaki szczególne. Antropologia jako ćwiczenie duchowe, 2013; Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria (red.), 2013; Kwintesencje. Pasaże barokowe (2014).

 

Francesca Fornari

– wykłada Literaturę Polską na Uniwersytecie Ca’Foscari w Wenecji. Jest autorką monografii o Józefie Czechowiczu i esejów poświęconych polskiej literaturze XX wieku. Tłumaczyła na włoski między innymi utwory Józefa Czechowicza, Julii Hartwig, Bolesława Prusa i Zbigniewa Herberta.

 

 

 

 

Andrzej Franaszek

– krytyk literacki, redaktor „Tygodnika Powszechnego”, pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, sekretarz Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. Autor książki Miłosz. Biografia (2011), za którą otrzymał m.in. Nagrodę Fundacji im. Kościelskich, Nagrodę Nike Czytelników „Gazety Wyborczej”, Nagrodę im. Kazimierza Wyki oraz Nagrodę Ministra Kultury i Edukacji Narodowej. Jest autorem także prac Ciemne źródło. Esej o cierpieniu w twórczości Zbigniewa Herberta (nominacja do Nagrody Literackiej Nike w 1999 r.) oraz Przepustka z piekła. 44 szkice o literaturze i przygodach duszy (2010), licznych szkiców, a także scenariuszy filmów dokumentalnych. Pracuje nad biografią Zbigniewa Herberta.

 

Brigitte Gautier

– jest adiunktem na Wydziale Literatur i Języków Obcych na Uniwersytecie Charles de Gaulle-Lille 3. Autorka Un humanisme subversif - lectures polonaises de Camus, Malraux et Saint-Exupéry, książki wydanej w Paryżu w 2005 r., redaktorka tekstów poświęconych literaturom słowiańskim, w tym literaturze polskiej oraz tłumaczka Zbigniewa Herberta na język francuski – przełożyła zarówno wiersze, jaki i zbiór esejów Labirynt nad morzem. Laureatka nagrody imienia Nelly Sachs w 2013 roku za tłumaczenie tomu Monsieur Cogito et autres poèmes (Pan Cogito i inne wiersze), Paris, Le Bruit du temps, 2012.

 

Edward Hirsch

– amerykański poeta i krytyk. Wielokrotnie nagradzany autor ośmiu tomików poezji oraz bestsellerowego poradnika How to Read a Poem and Fall in Love with Poetry (Jak czytać wiersze i zakochać się w poezji). Popularyzator polskiej poezji w USA, współorganizator krakowskich spotkań poetów polskich i amerykańskich. Prezes Guggenheim Memorial Foundation w Nowym Jorku. W Polsce nakładem Znaku ukazał się wybór jego wierszy Dzika wdzięczność (2003) w przekładzie Mai Wodeckiej. W USA właśnie ukazała się jego ostatnia książka – poemat elegijny zatytułowany Gabriel: A Poem

 

 

 

Krzysztof Kłosiński

– jest profesorem, badaczem literatury (zajmuje się historią literatury XIX i XX wieku oraz teorią literatury), tłumaczem (m.in. Barthesa i Derridy) i krytykiem literackim (w mediach). Napisał monografie poświęcone Romanowi Jaworskiemu i Elizie Orzeszkowej, tomy studiów o prozie i poezji polskiej XX wieku (Eros. Dekonstrukcja. Polityka; Poezja żalu; W stronę inności), liczne studia poświęcone pytaniu: czym jest literatura? Prof. Kłosiński jest dyrektorem Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ i przewodniczącym Komitetu Nauk o Literaturze PAN (organizował Zjazd Polonistów w 2011 r. poświęcony Przyszłości polonistyki).

 

 

Jacek Kopciński

– historyk literatury, krytyk teatralny, redaktor naczelny miesięcznika „Teatr”. Jest autorem monografii Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego (Warszawa 1997) oraz Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta (Warszawa 2008), tomu szkiców i rozmów teatralnych Którędy do wyjścia? (Warszawa 2002), a także kilku scenariuszy filmów dokumentalnych. W swoich książkach i artykułach łączy zainteresowania współczesną poezją, dramatem i teatrem. W latach 2012-2013 wydał dwutomową antologię Transformacja.Dramat polski po 1989 roku. Jest także pomysłodawcą i redaktorem naukowym serii „Dramat polski. Reaktywacja”. Pracuje w Instytucie Badań Literackich, gdzie od 2012 roku kieruje Ośrodkiem Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym. Wykłada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w warszawskiej Akademii Teatralnej i na wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem kapituły Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Współpracuje z radiem i telewizją. Publikuje w „Pamiętniku Literackim”, „Dialogu”, „Tekstach Drugich” i „Teatrze”.

 

Michael Krüger

– niemiecki poeta, pisarz i tłumacz. Debiutował jako krytyk literacki, później dołączył do wydawnictwa Carl Hanser Verlag, którym obecnie kieruje. Od 1981 r. wydaje i redaguje wpływowy dwumiesięcznik literacki „Akzente”, na którego łamach ukazało się wiele utworów polskich pisarzy i poetów. W 1968 roku poznał Zbigniewa Herberta, był redaktorem antologii jego poezji (wydanej w Polnische Bibliothek Suhrkamp Verlag). Krüger opublikował wiele tomików wierszy, zbiorów opowiadań i powieści, jego książki ukazały się w tłumaczeniach na angielski, francuski, węgierski i włoski. W polskim przekładzie, autorstwa Andrzeja Kopackiego, ukazała się Wiolonczelistka (2005) oraz Pejzaż z drzewem (2013) z posłowiem Adama Zagajewskiego. Laureat wielu nagród, między innymi Prix Médicis (1996) czy Mörike Prize (2006), jedno z najbardziej prestiżowych niemieckich wyróżnień literackich. Jest członkiem Bawarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, Niemieckiej Akademii Języka i Poezji, Akademii Nauk i Literatury w Moguncji oraz Akademii Sztuk w Berlinie. Za liczne ukazujące się nakładem wydawnictwa Carl Hanser Verlag dzieła polskich pisarzy, takich jak Czesław Miłosz, Witold Gombrowicz, Bruno Schulz, Tadeusz Różewicz, Gustaw Herling-Grudziński. Fundacja Kultury Polskiej wyróżniła pisarza honorową nagrodą „Za promocję polskiej książki w świecie” (2006).

 

Michał Paweł Markowski

- The Hejna Family Chair in Polish Language and Literature oraz szef wydziału slawistycznego na University of Illinois at Chicago, autor, tłumacz i edytor kilkudziesięciu książek poświęconych literaturze i filozofii. Ostatnio opublikował Powszechną rozwiązłość: Schulz, egzystencja, literatura (2011), Politykę wrażliwości: wprowadzenie do humanistyki (2013) oraz Dzień na ziemi: prozę podróżną (2014), zbiór esejów, fikcji powieściowej i fotografii. Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada. Laureat Nagrody Kościelskich (2000) i Nagrody Kazimierza Wyki (2010) za pisarstwo eseistyczne.

 

Anna Nasiłowska 

– profesor, poetka i pisarka. Pracuje w IBL PAN, jest redaktorem "Tekstów Drugich". W 1982 roku obroniła pracę magisterską o twórczości poetyckiej Zbigniewa Herberta na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat w 1988 - o poezji Stanisława Trembeckiego pod kierunkiem Ryszarda Przybylskiego. Jest autorką kilku podręczników historii literatury polskiej XX wieku. Napisała trzy biografie: pary Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir, Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej i Yoshiho Umedy. Jest autorką książek prozatroskich: Księga początku, Historie miłosne, Konik, szabelka oraz zbioru poetyckiego Żywioły.

 

 

 

Danuta Opacka-Walasek

– profesor nadzwyczajny w Zakładzie Literatury XX wieku Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego na Uniwersytecie Śląskim. Autorka wielu artykułów oraz książek o poezji Zbigniewa Herberta  („...pozostać wiernym niepewnej jasności”. Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta, Katowice 1996; Zbigniew Herbert. Potęga smaku, Warszawa 1997; Czytając Herberta, Katowice 2001) oraz o zagadnieniach konstrukcji i tematyzacji czasu w liryce (Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku, Katowice 2005), a także tomu studiów o polskiej poezji współczesnej (Pasaże liryczne, Katowice 2013). Jest członkiem rad redakcyjnych „Śląskich Studiów Polonistycznych”, „Zagadnień Rodzajów Literackich”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Poetica”. Wykłada współczesną literaturę polską w kraju i za granicą. Zajmuje ją poezja XX i XXI wieku                                                              oraz sztuka interpretacji.

 

Paweł Próchniak

– historyk literatury, krytyk literacki. Przewodniczący Komisji Wydawniczej Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Redaktor naczelny serii wydawniczej "Rozprawy Literackie" (ukazującej się pod auspicjami KNoL PAN) oraz serii "Granice wyobraźni" (publikowanej przez wydawnictwo Pasaże). Pomysłodawca i współorganizator Miasta Poezji w Lublinie. Juror Nagrody Poetyckiej „Kamień”. Autor monografii: Sen nożownika. O twórczości Ludwika Stanisława Licińskiego (Lublin 2001), Pęknięty płomień. O pisarstwie Tadeusza Micińskiego (Lublin 2006), Modernizm: ciemny nurt. Studia z dziejów poezji (Kraków 2011) oraz książek o literaturze ostatnich dziesięcioleci: Wiersze na wietrze (szkice, notatki) (Kraków 2008), Zamiar ze słów (szkice, notatki) (Kraków 2011). Kieruje Katedrą Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

Adam Daniel Rotfeld

 – badacz stosunków międzynarodowych, w szczególności zajmuje się teorią i praktyką bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwiązywaniem konfliktów, kontrolą zbrojeń i rozbrojeniem. Były minister Spraw Zagranicznych w rządzie Marka Belki (2005) oraz dyrektor Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem – SIPRI w latach 1990-2002. Członek Kolegium Doradczego Sekretarza Generalnego ONZ ds. Rozbrojenia (2006-2011). Od 2008 roku Współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Wchodził w skład Grupy Ekspertów NATO („Grupa Mędrców”) ds. przygotowania Nowej Koncepcji Strategicznej Sojuszu; w latach 2010-2011 komisarz Euro-Atlantyckiej Komisji Bezpieczeństwa. Członek wielu krajowych i międzynarodowych komitetów, komisji, rad naukowych i stowarzyszeń zajmujących się stosunkami międzynarodowymi i bezpieczeństwem.
Autor ponad 20 monografii i ok. 450 studiów i artykułów. Pracuje na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Piotr Śliwiński

– historyk i krytyk literatury; prof na UAM w Poznaniu; autor i współautor kilku ksiażek o literaturze XX wieku i najnowszej (ostatnio wydał Horror poeticus. Szkice o poezji i krytyce, 2012); współpracownik „Tygodnika Powszechnego"; juror w Nagrodzie Literackiej Gdynia (do 2013) i Wrocławskiej Nagrodzie Poetyckiej Silesius.

 

 

Magdalena Śniedziewska

– polonistka i italianistka, zajmuje się pisarstwem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i Zbigniewa Herberta, siedemnastowiecznym malarstwem holenderskim, twórczością Paula Cézanne’a oraz literaturą sycylijską. W 2012 roku obroniła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu doktorat poświęcony polskiej literackiej recepcji malarstwa holenderskiego złotego wieku, praca otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP oraz II nagrodę w Konkursie im. Konrada i Marty Górskich. Autorka książek: Wierność rzeczywistości. Zbigniew Herbert o postawie wobec świata i problemach jego reprezentacji (seria Biblioteka Pana Cogito, Kraków 2013), Siedemnastowieczne malarstwo holenderskie w literaturze polskiej po 1918 roku (seria Monografie FNP, Toruń 2014).

 

Joanna Trzeciak Huss 

– wykłada literaturę rosyjska i teorię przekładu na Uniwersytecie w Kent. Od 2013 roku przebywa na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach rocznego stypendium Fundacji Fulbrighta. Jest laureatką nagrody Found in Translation (2012), przyznawanej przez Instytut Książki, za przekład utworów wybranych Tadeusza Różewicza Sobbing Superpower: Selected Poems of Tadeusz Różewicz (W.W. Norton), która otrzymała również nagrodę AATSEEL (Award for Best Scholarly Translation) i została finalistką Griffin Prize in Poetry. Jej przekłady polskiej i rosyjskiej poezji ukazały się w wielu periodykach i antologiach ("The New York Times", "The New Yorker", "Times Literary Supplement", "Harpers", "The Atlantic", "Paris Review", "Field", "Tin House").

 

 

Alissa Valles

 – jest autorką zbioru poezji Orphan Fire (2008) i Anastylosis, poematu wydrukowanego na papierze termicznym użytego w instalacji w londyńskiej Whitechapel Gallery we wrześniu 2014 r. Redaktorka Words without Borders i antologii New European Poets, członek rady redakcyjnej Akron Series of Contemporary Poetics. Redaktorka i współautorka przekładów Zbigniewa Herberta: Collected Poems 1956-1998 (2007) i Collected Prose 1948-1998 (2010), tłumaczyła także Mirona Białoszewskiego, Ryszarda Krynickiego, Marcina Sendeckiego i innych współczesnych polskich poetów i dramaturgów. Obecnie przygotowuje edycję Dziennika bez samogłosek Aleksandra Wata i prozy Józefa Czapskiego w serii NYBR Classics.

 

 

Tomas Venclova

– litewski poeta, prozaik, eseista, krytyk i tłumacz, autor ponad 25 książek, w tym również tekstów poświęconych historii Wilna. Na język litewski przełożył m. in. Norwida, Miłosza, Herberta, Szymborską, ale również Baudelaire’a, T. S. Eliota, W. H. Audena, Roberta Frosta, Osipa Mandelsztama, Annę Achmatową oraz Borysa Pasternaka. Przyjaźnił się z wieloma poetami polskimi i rosyjskimi. W latach siedemdziesiątych był współtwórcą opozycji litewskiej i antysowieckiej. Zagrożony represjami, w 1977 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie pozostał jako emigrant, za co władze ZSRR odebrały mu radzieckie obywatelstwo. W USA działał początkowo w organizacji pisarzy emigracyjnych; był też profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Berkeley. W 1980 roku rozpoczął na Uniwersytecie Yale wykłady z literatury rosyjskiej i literatur słowiańskich. W 1985 roku uzyskał na tymże uniwersytecie stopień doktora, a od 1993 roku jest profesorem tamtejszej slawistyki. Jest doktorem honoris causa 6 uniwersytetów i jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci życia kulturalnego na Litwie. Jego książki zostały dotychczas przetłumaczone na 15 języków, w tym między innymi hebrajski, albański czy chiński. Na polski przekładał go Czesław Miłosz, na rosyjski Josif Brodski. Tomas Venclova otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Międzynarodową Nagrodę m. Vilenica w Słowenii (1990), Order Giedymina (1999), Litewską Nagrodę Państwową (2001), Człowiek Pogranicza, Fundacja „Pogranicze” (2001), Person of Tolerance of the Year, Sugihara-Diplomats for Life Foundation, odznaczenie litewskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych za zaangażowanie w walkę o prawa człowieka (2012), Qinhai International Poetry Prize (Chiny), Petrarca Poetry Prize (Niemcy, 2014).

 

Karolina Wigura

– szefowa działu politycznego w tygodniku internetowym „Kultura Liberalna”. Adiunktka w Instytucie Socjologii UW. Studiowała socjologię, filozofię i nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. Stypendystka m.in. wiedeńskiego IWM i GMF. Opublikowała książki: Wina narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki (nagroda im. J. Tischnera 2012) oraz wspólnie z Geoffreyem Karabinem Forgiveness: Promise, Possibility and Failure. Laureatka Grand Press za wywiad z Jürgenem Habermasem Europę ogarnia śmiertelny bezwład.

 

 

 

Adam Zagajewski

– poeta i eseista, mieszka w Krakowie, co roku przez jeden trymestr prowadzi zajęcia na University of Chicago. Ostatnio opublikował tom wierszy Asymetria. Jego wiersze i szkice przetłumaczone zostały na wiele języków.

 

 

 

 

Marek Zaleski

– krytyk literacki i historyk literatury, profesor zwyczajny w Instytucie Badań Literackich PAN. Laureat nagrody Fundacji im. Kościelskich (1990), Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii esej (2006), oraz Nagrody im. Kazimierza Wyki (2007) . W latach 1987-2006 redaktor „Res Publiki” i zastępca redaktora naczelnego „Res Publiki Nowej”. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Polskiego PEN-Clubu. Autor książek Przygoda drugiej awangardy (1984), Mądremu biada? (1990), Formy pamięci (1996), Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza (2005), Echa idylli (2007) .

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patronat medialny:

Patroni medialni