Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
 1. Dla bibliotekarzy /
 2. Rada ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego /
 3. O Radzie ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

O Radzie ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

Rada do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego zgodnie z art. 6 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku (Dz. U. 1997 Nr 85 poz. 539 z późn. zm.) działa przy ministrze właściwym do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. 

Do zadań Rady należy w szczególności: 

 • opiniowanie wniosków organizatorów bibliotek o włączenie ich zbiorów do narodowego zasobu bibliotecznego oraz przedstawienie ministrowi propozycji dotyczących zatwierdzenia tych wniosków;
 • opiniowanie systemu informacji o narodowym zasobie bibliotecznym;
 • opracowywanie i przyjmowanie planów pracy dotyczących narodowego zasobu bibliotecznego. 

W skład Rady powoływani są: 

 • dyrektor Biblioteki Narodowej jako przewodniczący Rady;
 • przedstawiciel ministra właściwego do spraw oświaty;
 • przedstawiciel ministra właściwego do spraw nauki;
 • przedstawiciel ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
 • przedstawiciel Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 • przedstawiciel Biblioteki Narodowej;
 • przedstawiciel Biblioteki Jagiellońskiej;
 • przedstawiciel Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich;
 • przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk;
 • przedstawiciel Krajowej Rady Bibliotecznej. 

Organizacja i tryb działania Rady 

Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na okres czterech lat. Sposób procedowania Rady (zwoływanie posiedzeń, podejmowanie uchwał, sporządzanie protokołów i sprawozdań z działalności Rady, powoływanie zespołów roboczych Rady) określa Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego.  

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny