Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
  1. Dla bibliotekarzy /
  2. NFS /
  3. Katalogowanie

Katalogowanie

Zasady katalogowania określają reguły rejestracji bibliograficznej i porządkowania opisów materiałów bibliotecznych w wykazach bibliograficznych oraz bazach danych. Dotyczy to: dokumentów piśmienniczych (książka, czasopismo), ikonograficznych, kartograficznych, muzycznych, dźwiękowych, audiowizualnych i elektronicznych.

 

Zasady te są przedmiotem ustaleń na poziomie międzynarodowym. Podstawowy dokument wyznaczający ogólne kierunki w tym zakresie to „Deklaracja międzynarodowych zasad katalogowania" (International Cataloguing Principles - ICP), przedstawiona przez Sekcję Katalogowania IFLA w 2009 roku. Zastąpiła ona tzw. Zasady Paryskie (Paris Principles) z 1961 roku. Więcej – patrz zakładka IFLA.

 

W Polsce metodyka opracowania zbiorów bibliotecznych oparta jest na wycofanych w 2011 r. przez IFLA, adaptacjach arkuszy ISBD w postaci Polskich Norm PN-N 01152 Opis bibliograficzny. Więcej w zakładce: Normalizacja.

 

W Bibliotece Narodowej trwają obecnie prace nad tłumaczeniem nowej, scalonej edycji międzynarodowych zasad opisu bibliograficznego (ISBD consolidated edition) z 2011 roku.

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny