Teraz: zamknięte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

DLA BIBLIOTEKARZY

7. posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Deskryptorów Biblioteki Narodowej

DESKRYPTORY

W środę 22 lutego odbyło się siódme posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Deskryptorów Biblioteki Narodowej. Przedmiot spotkania stanowiły sprawy bieżące związane z wdrożeniem DBN – w szczególności struktura nowych deskryptorów przedmiotowych i metodyka opracowania zbiorów z ich wykorzystaniem. Ponadto przedstawiono schematy rekordów wzorcowych – istotnego materiału pomocniczego w tworzeniu i stosowaniu DBN. Kolejne posiedzenie zespołu konsultacyjnego zostało zaplanowane na przyszły miesiąc.

Maciej Sagata z Instytutu Bibliograficznego BN sekretarzem Komitetu Technicznego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym

KADRY

Na wniosek dr. Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej Maciej Sagata został powołany na funkcję sekretarza Komitetu Technicznego nr 242 ds. Informacji i Dokumentacji przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Komitet Techniczny nr 242 prowadzi prace normalizacyjne z zakresu informacji i dokumentacji. Obecnie zajmuje się między innymi normą dotyczącą wskaźników funkcjonalności bibliotek (PN-ISO 11620P) oraz kompozycji wydawniczej książki (PN-N 01222P) więcej o Maciej Sagata z Instytutu Bibliograficznego BN sekretarzem Komitetu Technicznego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym

Zmarła Danuta Rymsza-Zalewska

WSPOMNIENIA

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 11 kwietnia 2017 w wieku 93 lat zmarła Danuta Rymsza-Zalewska, magister filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, starszy kustosz dyplomowany, wieloletni pracownik Biblioteki Narodowej. W latach 1958-1970 kierownik Czytelni Ogólnej, następnie od 1970 r. aż do przejścia na emeryturę w 1986 kierownik Działu Informacji i Udostępniania Zbiorów więcej o Zmarła Danuta Rymsza-Zalewska

Szymon Kiełpiński kierownikiem Pracowni Języka Haseł Przedmiotowych BN

KADRY

Z dniem 1 lipca 2017 r. Szymon Kiełpiński obejmie stanowisko kierownika Pracowni Języka Haseł Przedmiotowych BN w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej. Głównym zadaniem Pracowni jest przekształcenie Języka Haseł Przedmiotowych BN w Deskryptory BN oraz pomoc metodyczna dla bibliotek używających JHP BN więcej o Szymon Kiełpiński kierownikiem Pracowni Języka Haseł Przedmiotowych BN