Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
  1. Archiwum ogłoszeń
  2. - Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów piśmienno-biurowych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek

Archiwum ogłoszeń

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów piśmienno-biurowych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek

Dodano: 20.01.2017 11:42

 

Informujemy, że na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy art. biurowych oraz papieru ksero wpłynęły trzy oferty. Po przeanalizowaniu wszystkich ofert została wybrana najkorzystniejsza oferta o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro i w dniu 16 lutego 2017 roku BN podpisała umowę z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

 

Dziękujemy za zainteresowanie i przesłanie ofert.


UWAGA: W związku z otrzymaniem w wyznaczonym terminie ofert tylko od dwóch Oferentów, celem zachowania konkurencyjności zdecydowaliśmy o wydłużeniu terminu składania ofert do 27 stycznia 2017 roku, do godziny 9:00.

 

Biblioteka Narodowa (BN) z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213 zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na dostawę materiałów piśmienno-biurowych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Biblioteki Narodowej w Warszawie, których rodzaj i ilość określają Załączniki nr 1a i 1b do niniejszego zapytania oraz zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423).

Oferty należy składać w formie wypełnionych formularzy ofertowych – Załączniki nr 3a i 3b oraz arkuszy cenowych stanowiących Załączniki nr 1a i 1b do niniejszego zapytania.

Oferty należy składać w terminie do 24 stycznia 2017 do godziny 15:00 na adres:

Biblioteka Narodowa
Zakład Administracyjno - Gospodarczy
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

bądź mailem na adres: e-mail: administracja@bn.org.pl

Biblioteka Narodowa zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub odwołania zapytania ofertowego. Biblioteka Narodowa zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyny.

Załącznik - Arkusz cenowy_zadanie 1_2017

Załącznik - Arkusz cenowy_zadanie 2_2017

Załącznik do formularza ofertowego - Oświadczenie do oferty 2017

Załącznik - Projekt umowy na dostawę art. biurowych oraz papieru

Załącznik - Formularz ofertowy zadanie 1

Załącznik - Formularz ofertowy zadanie 2

 

Powrót do archiwum ogłoszeń

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny