Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
  1. Archiwum ogłoszeń
  2. - Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości - przedłużony termin

Archiwum ogłoszeń

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości - przedłużony termin

Dodano: 26.03.2015 14:44

Biblioteka Narodowa informuje, że przedłuża termin składania ofert na dostawę środków czystości do 13 kwietnia br. do godziny 12.00

Pobierz odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego na dostawę środków czystości do BN z dnia 2 kwietnia

Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423).

Biblioteka Narodowa (BN) z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213 zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na dostawę środków czystości na potrzeby Biblioteki Narodowej w Warszawie, których rodzaj i ilość określa Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Oferty należy składać w formie wypełnionego formularza ofertowego - załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Oferty należy składać na adres: 
Biblioteka Narodowa
Oddział Administracyjno - Gospodarczy
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
bądź mailem na adres: administracja@bn.org.pl

Biblioteka Narodowa zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub odwołania zapytania ofertowego. Biblioteka Narodowa zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyny.

Pobierz arkusz cenowy

Pobierz formularz ofertowy

Pobierz projekt umowy

Powrót do archiwum ogłoszeń

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny