Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
  1. Archiwum ogłoszeń

Archiwum ogłoszeń

Uwaga - w Archiwum ogłoszeń przechowujemy informacje, które straciły już aktualność. Udostępniamy je wyłącznie w celach archiwalnych.

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej

Dodano: 08.07.2015 14:21

Biblioteka Narodowa ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej „Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej – projekt modernizacji czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej” - w ramach uzyskanej dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (decyzja Nr 54560/14/A1) z programu Rozwój infrastruktury, priorytet: Infrastruktura kultury.

Pobierz Informację o wynikach konkursu z dnia 2015-11-23

***

Pobierz Modyfikację treści Regulaminu konkursu z dnia 2015-09-14

Pobierz Sprostowanie ogłoszenia o konkursie z dnia 2015-09-14

***

Pobierz Modyfikację treści Regulaminu konkursu z dnia 2015-08-27

Pobierz Sprostowanie ogłoszenia o konkursie z dnia 2015-08-27

***

Pobierz Ogłoszenie o Konkursie

Pobierz sprostowanie do Ogłoszenia o Konkursie

Pobierz Regulamin Konkursu

Pobierz załączniki do Regulaminu Konkursu w pliku ZIP

Pobierz Odpowiedź na pytanie do regulaminu konkursu z dnia 2015-07-13

Pobierz Odpowiedź na pytanie do regulaminu konkursu z dnia 2015-07-14

Pobierz Sprostowanie ogłoszenia o konkursie z dnia 2015-07-16

Pobierz Odpowiedź na pytanie do regulaminu konkursu z dnia 2015-07-20 

Pobierz Odpowiedź na pytanie do regulaminu konkursu z dnia 2015-07-24


Scalenie kartotek haseł wzorcowych Biblioteki Narodowej – komunikat Bibliotekarza Systemowego BN

Dodano: 12.08.2015 13:41

W czwartek 13 sierpnia rozpoczęły się prace melioracyjne związane ze scaleniem kartotek przedmiotowych i formalnych haseł wzorcowych. Na obecnym etapie przygotowań do wprowadzenia Deskryptorów BN nie ulegają jeszcze zmianie zasady doboru i redakcji haseł. W ramach planowanych prac zostaną porównane rekordy wzorcowe haseł: osobowych, korporatywnych, imprez, autor-tytuł, tytułowych i serii oraz wyeliminowane dublety. W wyniku połączenia rekordu przedmiotowego i formalnego powstanie rekord zawierający wszystkie niezdublowane informacje. Wszystkie zmiany znajdą się w wykazach rekordów modyfikowanych publikowanych zgodnie z dotychczasowym trybem wystawiania rekordów. Rekordy znajdujące się dotychczas w kartotece formalnej, nieposiadające dubletów w kartotece przedmiotowej,  po nadaniu numeru kontrolnego w polu 010 będą sukcesywnie wystawiane jako nowe, również w dotychczasowym trybie tygodniowym.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: e-mail: b.systemowy@bn.org.pl


Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów piśmienno-biurowych oraz papieru

Dodano: 09.03.2016 16:34

Biblioteka Narodowa (BN) z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213 zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na dostawę materiałów piśmienno-biurowych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Biblioteki Narodowej w Warszawie, których rodzaj i ilość określają Załączniki nr 1a i 1b do niniejszego zapytania oraz zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach umowy, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Oferty należy składać w formie wypełnionych formularzy ofertowych – Załączniki nr 3a i 3b oraz arkuszy cenowych stanowiących Załączniki nr 1a i 1b do niniejszego zapytania.

Oferty należy składać w terminie do 21 marca 2016 do godziny 9:00 na adres:

Biblioteka Narodowa
Zakład Administracyjno - Gospodarczy
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

bądź mailem na adrese-mail: administracja@bn.org.pl

Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423).

Biblioteka Narodowa zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub odwołania zapytania ofertowego. Biblioteka Narodowa zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyny.


Przerwa techniczna w Repozytorium Cyfrowym BN

Dodano: 31.03.2016 10:02

Uprzejmie informujemy, że w związku z aktualizacją serwisów Biblioteki Narodowej, w piątek 1 kwietnia w godz. 8.00 – 12.00 nie będzie możliwe korzystanie z Repozytorium Cyfrowego BN. W tym czasie niedostępne będą również biblioteka cyfrowa Polona oraz Wypożyczalnia Academica. Przepraszamy za utrudnienia.


Techniczna przerwa w działaniu katalogu internetowego BN

Dodano: 10.02.2016 15:55

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 11 lutego o godz. 20.30 nastąpi techniczna przerwa w działaniu Katalogu internetowego i wyszukiwarki Encore, trwająca ok. dwóch godzin.

Za utrudnienia przepraszamy.


Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny