Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
  1. Archiwum ogłoszeń

Archiwum ogłoszeń

Uwaga - w Archiwum ogłoszeń przechowujemy informacje, które straciły już aktualność. Udostępniamy je wyłącznie w celach archiwalnych.

Projekt rozbiórki baraków wraz z przyłączami na terenie będącym własnością Biblioteki Narodowej

Dodano: 12.02.2014 00:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213 zwraca się z prośbą o przesłanie oferty wartościowej i terminowej na opracowanie: „Projektu budowlanego rozbiórki baraków wraz z przyłączami: wody, kanalizacji, energii elektrycznej, teletechniki, energii cieplnej od strony al. Niepodległości, na terenie będącym własnością Biblioteki Narodowej w Warszawie”.

Oferta winna zostać sporządzona na załączonym do zapytania formularzu

Do oferty należy załączyć kopię dokumentu rejestracyjnego firmy. Termin złożenia oferty upływa w dniu 17.02 2014 r. o godzinie 15.00.

Ofertę w zaklejonej kopercie z napisem „Rozbiórka baraków” należy złożyć w kancelarii Biblioteki Narodowej w pokoju nr 283 do dnia 17.02 2014 r.

Mapa sytuacyjna terenu BN

Zapytanie ofertowe


Oferta sprzedażny maszyny do uzupełniania masy papierowej

Dodano: 24.02.2014 13:01

Biblioteka Narodowa posiada do odsprzedania po likwidacji urządzenie do uzupełniania masy papierowej zakupione w 1995 r. Zaletą maszyny jest to, że można uzyskać duży format arkusza. Wadą jest to, że nie można jej wypoziomować (wylany papier nie jest jednolitej grubości) oraz nieszczelność wanny - podczas pracy przepuszcza wodę.

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert w Oddziale-Kancelarii BN do 28 lutego2014 r. do godz. 15.00 lub przesyłanie ich na adres: al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa z dopiskiem "Oferta kupna maszyny do uzupełniania papieru". Wszelkie pytania w sprawie oferowanego artykułu prosimy przesyłać na adres administracja@bn.org.pl

Oferty prosimy przesyłać wg podanego wzoru formularza


Czyszczenie i konserwacja powierzchni kamiennej w Bibliotece Narodowej

Dodano: 29.01.2014 12:08

ZAPYTANIE OFERTOWE

Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213 zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na czyszczenie i konserwację powierzchni kamiennej w Bibliotece Narodowej.

Oferty należy składać w terminie do 3 lutego 2014 na adres:

Biblioteka Narodowa
Oddział Administracyjno - Gospodarczy
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

bądź mailem na adres: e-mail: administracja@bn.org.pl

 

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Lidia Ray-Ciemięga (22) 608-22-77.

Oferty prosimy przesyłać wg wzoru podanego w załączniku.

Wszelkie pytania w tej sprawie prosimy przesyłać na adres e-mail: administracja@bn.org.pl

W związku z dodatkowymi pytaniami Oferentów zmieniono w części treść załączników określając częstotliwość mycia zwykłego i gruntowego dla poszczególnych rejonów w roku oraz dopuszczając składanie różnej ceny jednostkowej za 1 m2 na mycie maszynowe i gruntowe.

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
14.000 EURO.

Zamawiający informuje, że na zapytanie ofertowe do Biblioteki Narodowej wpłynęło 11 ofert.

Po przeanalizowaniu wszystkich ofert została wybrana najkorzystniejsza oferta o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro i w dniu 7 lutego 2014 roku BN podpisała umowę z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie i przesłanie ofert.


Oferta sprzedaży centrali telefonicznej

Dodano: 18.12.2013 19:28

Biblioteka Narodowa w związku z WYMIANĄ CENTRALI TELEFONICZNEJ posiada do odsprzedania używaną centralę Tadiran Coral zakupioną w 1997.


Rekrutacja na stanowisko kustosza w Zakładzie Książki

Dodano: 08.01.2014 14:36

Biblioteka Narodowa ogłasza rekrutację na stanowisko kustosza w Zakładzie Książki m.in. do skatalogowania biblioteki Czesława Miłosza. Zgłoszenia są przyjmowane do 10 lutego 2014 r.


Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny