Teraz: otwarte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

AKTUALNOŚCI BN

Otwieramy archiwa współczesnych pisarzy. Wystawa na Imieninach Jana Kochanowskiego

Data publikacji:

Rękopisy prozy i wierszy, dzienniki, prywatne dokumenty, notatki warsztatowe i fotografie współczesnych polskich poetów, prozaików, reporterów, krytyków i tłumaczy zobaczyć będzie można w sobotę 14 czerwca na wyjątkowej, jednodniowej wystawie zorganizowanej z okazji Imienin Jana Kochanowskiego w Pałacu Rzeczypospolitej (Krasińskich). Prezentowane materiały pochodzą z gromadzonej przez Bibliotekę Narodową „Kolekcji polskiej literatury współczesnej”.

Więcej o Imieninach Jana Kochanowskiego 2014

Założeniem wystawy nie jest skupianie się na konkretnych twórcach, a raczej ukazanie, jak różnorodny i bogaty jest warsztat współczesnego pisarza. Zobaczymy więc rękopisy i maszynopisy utworów, często z odręcznymi poprawkami, plany fabuły, notatki warsztatowe czy teczki z dokumentacją. Prześledzić można też zmiany technologiczne: pokazane bowiem będą nagrania wywiadów zarejestrowane na szpulach z taśmą, kasetach (audio i VHS), dyskietki.

Nie zabraknie materiałów dokumentujących otrzymane przez twórców nagrody i wyróżnienia: dyplomów, listów gratulacyjnych, zaproszeń na uroczystości wręczenia nagród czy spotkania autorskie.

Specjalnie wyróżniono zmarłego niedawno wybitnego poetę, Tadeusza Różewicza, któremu poświęcono osobną gablotę. Znajdą się w niej: listy twórcy do poetów Ewy Lipskiej i Zbigniewa Herberta oraz rękopisy wierszy, podarowane Bibliotece Narodowej niedługo przed śmiercią.

Projekt „Kolekcja polskiej literatury współczesnej” zainicjowany został przez Bibliotekę Narodową w 2013 r. Zakłada on zgromadzenie unikatowej kolekcji rękopisów wybitnych żyjących pisarzy polskich, obejmującą twórców różnych generacji i różnych nurtów, zarówno trwale już wpisanych w polską literaturę, jak i tych, którzy uznanie krytyki i czytelników zyskali w ostatnich latach.

Celem, który przyświeca temu projektowi, oprócz zachowania rękopisów dla przyszłych pokoleń, jest promocja literatury i czytelnictwa – wskazanie na wyjątkowe znaczenie dorobku pisarzy współczesnych, zwrócenie uwagi na znaczenie polskiej literatury dzisiaj.

Na wystawie zobaczyć będzie można materiały związane z twórcami takimi jak: Tadeusz Różewicz, Kazimierz Orłoś, Urszula Kozioł, Józef Hen, Krystyna Miłobędzka, Mieczysława Buczkówna, Joanna Kulmowa, Hanna Krall, Małgorzata Szejnert, Bogusław Kierc, Piotr Matywiecki, Anna Piwkowska, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Mariusz Szczygieł, Wojciech Tochman, Danuta Cirlić-Straszyńska, Halina Kralowa, Józef Baran, Anna Nasiłowska, Inga Iwasiów, Henryk Grynberg, Antoni Libera, Tomek Tryzna, Tomasz Jastrun, Eustachy Rylski, Anna Bolecka, Jacek Dehnel, Leszek Szaruga, Sylwia Chutnik, Krzysztof Boczkowski, Joanna Mueller, Jerzy Górzański, Jacek Dukaj, Iwona Smolka, Miłosz Biedrzycki.

Więcej o Imieninach Jana Kochanowskiego 2014